DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.26-32 Т.1.

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Ольга Геннадіївна Михайленко

Анотація


У статті аналізуються в проблеми стандартизації та сертифікації в міжнародній торгівлі сільськогосподарською продукцією, їх вплив на розвиток обміну сільськогосподарськими товарами в умовах сучасного стану ринку. Розглядаються також питання важливості добровільних стандартів, їх еквівалентності і гармонізації. Зведені автором у порівняльну таблицю дані по добровільним стандартам, систематизовані за кількома напрямками, - за стадіями виробничого циклу та способами оцінки сталості; за напрямками сталого розвитку; за сферою охоплення у міжнародній торгівлі, дозволяють, зокрема, зробити переконливий висновок про те, що органічна продукція найбільше відповідає вимогам Концепції сталого розвитку ООН. Проведений автором аналіз ступеню регулювання торгівлі продукцією сільського господарства різних типів виробництва показує, що на ринку традиційних та трансгенних товарів інструменти регулювання знаходяться на стадії розвитку, тому що відсутня достатня кількість стандартів, сертифікація та загальноприйнятого маркування, а також міжнародні інституції, які б займалися розробкою потрібної документації. Дане дослідження проблем стандартизації дає підставу стверджувати, що система стандартів - надзвичайно важливий фактор регулювання та координації міжнародного ринку сільськогосподарської продукції, причому як для економіки, так і для розвитку сучасного суспільства в цілому.

Ключові слова


сільськогосподарська продукція; добровільні стандарти; сталий розвиток; міжнародна торгівля; органічна продукція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Sertyfikatsiya ta markuvannya [Certification and labeling] (2010). Sayt Federatsiyi orhanichnoho rukhu Ukrayiny [Site Organic Federation of Ukraine]. http://organic.com.uа. Retrieved from http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-44-34 [in Ukrainian].

Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (2002). The United Nations Conference. Johannesburg. September 4. Retrieved from http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf

Standards and the Green Economy The State of Sustainability Initiatives Review (2014). Site International Institute for Sustainable Development.– 354 р. Retrieved from https://www.iisd.org/pdf/2014/ssi_2014.pdf

Mykhaylenko, O. H. (2015). Rol' dobrovil'nykh standartiv v mizhnarodniy torhivli sil'skohospodars'koyu produktsiyeyu v konteksti staloho rozvytku [The role of voluntary standards in international trade of agricultural products in the context of sustainable development]. Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi "Mizhnarodna praktyka sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku krayiny: problemy ta perspektyvy" . Analitychnyy tsentr «Nova Ekonomika» – International scientific and practical conference "International practice of socio-economic development: problems and prospects". - Analytical Center "New Economy". Kyiv: 144p. PP. 27-30. [in Ukrainian].

Schegoleva, A. M. (2014). Istoriya razrabotki i prinyatiya Kartahenskogo Protokola po biobezopasnosti 2000 g: Travaux Préparatoires [History of the development and adoption of the Cartagena Protocol on Biosafety of 2000.: Travaux Préparatoires]. Vestnyk RUDN, seryya Yurydycheskye nauky – Bulletin of Peoples' Friendship University, a series of Jurisprudence. Retrieved from http://www.intlaw-rudn.com/research/publications/environment/istoriya-razrabotki-i-prinyatiya-kartahenskogo-protokola-po-biobezopasnosti-2000-g.-travaux-preparatoires [in Russian].

Global outlook on SCP policies: Taking action together (2012). Site United Nations Environment Programme (UNEP).. Retrieved from http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1387xPA-GlobalOutlookonSCPPolicies.pdf

Trade and Standards (2008). Site World Bank webpage. Retrieved from http://go.worldbank.org/NNH7VQY1Z0

Ecolabel Index (2017). Site The Global Directory of Ecolabels. Retrieved from http://www.ecolabelindex.com/

Voluntary Sustainability Standards, Today’s landscape of issues & initiatives to achieve public policy objectives (2013). Site United Nations Forum on Sustainability Standards (UNFSS). Retrieved from http://unfss.files.wordpress.com/2013/02/unfss_vss-flagshipreportpart1-issues-draft1.pdf

Agriculture Standards Benchmark Study (2009). Site The Sustainable Agriculture Initiative (SAI). Platform Intertek Sustainability Solutions (ISS). Retrieved from http://www.saiplatform.org/uploads/Library/SAI_rev2_final_%20(Benchmarking%20Report)-2.pdf

SAFA Sustainability Assessment of Food and Agriculture systems: guidelines version 3.0 (2013). Site Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Roma. P. 10-11, 210-213. Retrieved from http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/SAFA_Guidelines_Final_122013.pdf

Shepherd, B. (2007). Product standards, harmonization, and trade: evidence from the extensive margin. Policy Research Working Paper Series. World Bank. № 4390. Retrieved from https://books.google.com.ua/books?id=58U4TqyjbyYC

Willer H., Lernoud J., Home R. (2013). The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2012. Site Research Institute of Organic Agriculture and International Federation of Organic Agriculture Movements. Retrieved from http://www.organic-world.net/fileadmin/documents/yearbook/2013/web-fibl-ifoam-2013-25-34.pdf

The World of Organic Agriculture. Statistics & Emerging Trends (2016). Site Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). P. 23. Retrieved from https://shop.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1698-organic-world-2016.pdf

Jackson, A. (2012). Credibility Principles. Site ISEAL Aliance. London. United Kingdom. Retrieved from http://www.isealalliance.org/online-community/resources/draft-iseal-credibility-principles-v02-andcomment-submission-form-september-2012
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій