DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.277-281

АУДИТ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Марія Іллівна Симочко

Анотація


У статті викладається концепція формування аудиту персоналу торговельної організації: передумови, цілі, завдання, принципи, правові і етичні основи, стандарти, дослідницькі підходи, риси і можливості формування і впровадження.

Ключові слова


аудит; персонал; кадровий аудит; аудиторська діяльність; контроль; фінансовий аудит; управлінський аудит; управління; ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Audit i kontrolling personala organizatcii: Ucheb. posobie. 2-e izd., pererab. i dop. [Audit and controlling of the organization's personnel: Proc. Allowance. 2 nd ed., Revised. And additional] / Pod red. prof. P. E. Shlendera. M.: Vuzovskii uchebnik, 2009. P. 224. [in Russian].

Mitrofanova E.A. (2013) Upravlenie personalom: teoriia i praktika..Audit, kontrolling i otcenka raskhodov na personal: uchebno-prakticheskoe posobie [Personnel Management: Theory and Practice .. Audit, Controlling and Evaluation of Personnel Costs: A Training Manual] /E.A.Mitrofanova, A.V.Sofienko /Pod red.. A.Ia.Kibanova.-M.:Prospekt, p. 80. [in Russian].

Odegov Iu. D. (2010) Audit i kontrolling personala: Ucheb. 2-e izd., pererab. i dop. [Audit and controlling personnel: Proc. 2 nd ed., Revised. And additional] /Iu.D.Odegov, T.V.Nikonova.- M.: Alfa-Press, p. 672. [in Russian].

Derevjanko S.I. (2016) Audyt:Pidruchnyk. [Audit: Textbook ]-K.:CUL, p. 380. [in Ukrainian].

Dorosh N.I. (2007) Audyt: metodologhija ta orghanizacija [Audit: methodology and organization] /N.I.Dorosh.-K.:Znannja. [in Ukrainian].

Petryk O.A. (2003) Audyt: metodologhija i orghanizacija: Pidruchnyk [Audit: Methodology and Organization: Textbook] /O.A.Petryk.-K.:KNEU, p. 260. [in Ukrainian].

Pro audytorsjku dijaljnistj-Zakon Ukrajiny vid 22.04.1993 r. #3126-KhII (za red.. vid 14.09.2006 r. # 1400-U) [On Audit Activity-The Law of Ukraine of 22.04.1993] http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1400-U. [in Ukrainian].

Petrenko S.M. (2006, 2013) Audyt: teorija i praktyka zastosuvannja mizhnarodnykh standartiv: navchaljnyj posibnyk [Audit: the theory and practice of applying international standards: a manual] /S.M. Petrenko, I.M. Paljcun.-[2-e vyd].-Ljviv:Maghnolija, p.520. [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій