DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.249-253

УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Тетяна Вікторівна Гуштан

Анотація


Визначено переваги учасників промислово-фінансових груп: банків, виробничих і невиробничих структур. Розглянуто функції центрального кооперативного банку спільно з місцевими (обласними) банками. Окреслено основні напрями державної допомоги для успішного розвитку кредитних кооперативів. Розглянуто гарантійне кредитування як перспективну форму залучення позичкових коштів у вітчизняне агропромислове виробництво. Наведено переваги товариства взаємних гарантій (можливість їхнього створення у всіх регіонах України, вони не тільки необхідні для того, щоб забезпечити ефективне кредитування з боку спеціалізованих банків, а дають змогу малим підприємствам залучати певну частку кредитів, наданих приватними кредитними інститутами).

Ключові слова


кредитна інфраструктура; фінансові ресурси; фінансово-промислові групи; інвестиції; аграрні підприємства; кредитні спілки; кредитні кооперативи; кооперативні банки; гарантійне кредитування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vazhynskyy, F. A., Kolodiychuk, A. V., & Havrylko, P. P. (2011). Vplyv korporatyvnoho upravlinnya na vartist’ banku [The impact of corporate governance on the cost of bank]. In Stratehiya i mekhanizmy rehulyuvannya promyslovoho rozvytku [Strategy and mechanisms for regulating of industrial development]: Vol. 2 (pp. 215-222). [in Ukrainian].

Supreme Council of Ukraine (1995). Pro promyslovo-finansovi hrupy v Ukrayini [On the financial-industrial groups in Ukraine]. Law of Ukraine, adopted on 1995, November 21, 437-XII. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/437/95-vr [in Ukrainian].

Kopylyuk, O. I., Kolodiychuk, A. V. (2012). Stan bankivs’koyi systemy Ukrayiny v suchasnykh umovakh hospodaryuvannya [State of banking system of Ukraine in the contemporary conditions of economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22.11 (pp. 190-196). [in Ukrainian].

Lahutin, V. D. (2000). Kredytuvannya: teoriya i praktyka [Crediting: Theory and practice] (Manual). Kyiv: Znannya. [in Ukrainian].

Layko, P. A., Dolzhenko, I. I., Layko, H. P., Gudz, O. Ye., Aleksiychuk, V. M. Formuvannya kooperatyvnoyi kredytnoyi systemy z urakhuvannyam dosvidu derzhav-chleniv YeS [Formation of cooperative credit system based on the experience of the states – members of the EU]. Ahrarna nauka i osvita – Agricultural Science and Education, 6(1-2), 134-146. [in Ukrainian].

Starikov, O. (2002). Harantuvannya kredytiv sil’hospvyrobnykam [Loan guarantee for farmers]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, 3, 65-69. [in Ukrainian].

Frolov, N. F. (1999). Promyshlenno-finansovyye gruppy v natsional'noy ekonomike [Industrial and financial groups in the national economy]. Donetsk: Institute of Economics of Industry of the NAS of Ukraine. [in Russian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій