DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.210-216

АНАЛІЗ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ, ЩО ВИЗНАЧАЄ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Ірина Володимирівна Калачова, Едіта Михайлівна Тютюк

Анотація


У статті досліджено категоріальний апарат, що характеризує конкурентоспроможність на ринку туристичних послуг, з урахуванням особливостей формування цього ринку, складу його учасників та факторів конкуренції. У процесі дослідження дійшли висновку, що на загальний рівень конкурентоспроможності впливає саме туристичний продукт як комплекс туристичних послуг, а його конкурентоспроможність необхідно розглядати в контексті підвищення конкурентоспроможності туристичного кластеру як комплексу виробників туристичних послуг та туристичної дестинації з точки зору підтримання та посилення своєї позиції на ринку через спільне використання ресурсів.

Ключові слова


конкурентоспроможність; ринок туристичних послуг; туристична послуга; туристичний продукт; туристичний кластер; туристична дестинація

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro turyzm: Zakon Ukrayiny vid 15.09.1995 № 324/95-VR // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1995, N 31, st. 241 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/324/95-vr [On Tourism: Law of Ukraine of 15.09.1995 number 324 / 95- // Supreme Council of Ukraine (VVR), 1995, N 31, Art. 241 [E. resource]. - Access: http: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/324/95-vr]

Balashova R.I. (2013) Turystychni pidpryyemstva na promysloviy terytoriyi: metodolohichni osnovy yikh ekonomichnoho rozvytku. [Travel on industrial areas: methodological foundations of economic development] – dys. na zdobuttya nauk. st. d. e. n. za spetsial'nistyu 08.00.04 – Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy. – Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrayiny, Donets'k, 34 p. [in Ukrainian].

Bil' M.M. (2010) Orhanizatsiyno-upravlins'kyy mekhanizm zabezpechennya rozvytku turystychnoyi haluzi krayiny [Organizational and administrative mechanism to ensure the development of the tourism industry of the country] / M.M. Bil' // Visnyk L'vivs'koho un-tu. – L'viv, – № 4. – p. 104 – 106.

Bondarenko M.P.(2011) Turystychnyy sektor ekonomiky Ukrayiny: realiyi ta perspektyvy [Tourism sector of Ukraine: Realities and Prospects ]/ M.P. Bondarenko // Zbirnyk naukovykh prats' Instytutu svitovoyi ekonomiky ta mizhnarodnykh vidnosyn NAN Ukrayiny. – K., – № 11. – p. 78–87. [in Ukrainian].

Vasylenko V.O., Tkachenko T.I. (2012) Konkurentospromozhnist' pidpryyemstv u sferi turystychnoho biznesu. Navch. posib. [The competitiveness of enterprises in the tourism business]. Teach. guidances. –. K. : Osvita Ukrayiny, - 508 p. [in Ukrainian].

Havrylyuk S. P. (2001)Konkurentospromozhnist' pidpryyemstv na rynku turystychnykh posluh : Rukopys avt. dys. na zdobuttya nauk. st. k. e. n.: spets. 08.06.02 «Pidpryyemnytstvo, menedzhment ta marketynh». [Competitiveness of enterprises in the tourism market. - Manuscript. Specialty 08.06.02 "Business, Management and Marketing"] – K., – 20 p. [in Ukrainian].

Zaytseva V. M. (2012) Mizhnarodnyy turyzm ta hlobalizatsiya v suchasnomu sviti [International tourism and globalization in the modern world] / V.M. Zaytseva, O.M. Korniyenko // Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, – № 2. – p. 55 – 65. [in Ukrainian].

Lysyuk T.V., Tereshchuk O.S. (2016) Orhanizatsiya turystychnykh podorozhey i turopereytynh [Tour organization and turopereytynh] / T.V. Lysyuk, O.S. Tereshchuk // Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy, – Vypusk 7. – p. 125 – 128. [in Ukrainian].

Morozov M.A. (2014) Эkonomyka turyzma [Economy Tourism] /M.A. Morozov, H.A. Karpova, L.V. Khoreva. – FAT, – 320 p. [in Ukrainian].

Svyda I.V. (2011) Suchasnyy stan, aktual'ni problemy ta perspektyvy rozvytku vitchyznyanoho rynku turystychnykh posluh [Current status, problems and prospects of development of the domestic tourism market]/ I.V. Svyda // Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu. – Uzhhorod, – № 28(3). – p. 64 – 69.

Tkachenko T.I. (2012) Konkurentospromozhnist' v turyzmi yak providnyy napryam staloho rozvytku. Naukovo-informatsiynyy visnyk ANVO Ukrayiny, [Competitiveness in tourism as the leading trend of sustainable development. Research Newsletter ANVO Ukraine] – №2. – p.96 – 104.

Trusova T.S. (2013) Analiz makrootochennya turystychnykh pidpryyemstv : polityko-pravovyy aspekt [Analysis macro tourist enterprises: political and legal aspects] / T.S. Trusova // VISNYK DITB, – № 17. – p. 257 – 261. [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій