DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.155-159

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Богдан Васильович Підцерковний

Анотація


У статті проаналізовано розвиток регіонів України в умовах фінансової децентралізації. Встановлено, що датою початку фактичного здійснення фінансової децентралізації в Україні є 1 січня 2015 року. Визначено і проаналізовано такі характерні особливості розвитку регіонів в умовах фінансової децентралізації: отримання об’єднаними територіальними громадами додаткових фінансових ресурсів для здійснення повноважень; неможливість великих міст ефективно використовувати отримані внаслідок децентралізації фінансові ресурси; демонстрація малими і середніми містами найвищих темпів зростання доходів місцевих бюджетів (без врахування міжбюджетних трансфертів); активне залучення ОМС коштів міжнародних організацій; посилення ролі територіальних громад у сфері публічного управління.

Ключові слова


фінансова децентралізація; регіон; органи місцевого самоврядування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Byudzhetnyy monitorynh: analiz vykonannya byudzhetu za 2015 rik [Elektronnyy resurs]: Doslidzhennya ta materialy. – Byudzhetnyy monitorynh. – Richnyy monitorynh. – Rezhym dostupu: http://www.ibser. org.ua/sites/default/files/kv_iv_2015_monitoring_ukr.pdf. [Budget Monitoring: Analysis of Budget Execution in 2015] [Electronic resource]: Publications. – Budget Monitoring. – Annual Monitoring. – Access mode: http://www.ibser.org.ua/sites/default/files/kv_iv_2015_monitoring_ukr.pdf. [in Ukrainian].

Vlasyuk O. S. (2016) Sotsial'no-ekonomichnyy rozvytok rehioniv Ukrayiny v umovakh detsentralizatsiyi vlady: vyklyky, zahrozy, novi mekhanizmy [ Socio-economic development of regions of Ukraine in terms of the decentralization of power: challenges, threats, new mechanisms] / O. S. Vlasyuk // Regional Economy. – №3. – P. 5-9. [in Ukrainian].

Detsentralizatsiya vlady ta reforma mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini / Instytut stratehichnykh doslidzhen' «Nova Ukrayina». – Kyyiv, 2015 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://newukraineinstitute. org/new/528 [The decentralization of power and local self-government reform in Ukraine / The Institute fir Strategic Research «New Ukraine». – Kyiv, 2015] [Electronic resource]. – Access mode: http://newukraineinstitute.org/new/528. [in Ukrainian].

Dovidnyk mizhnarodnykh proektiv i prohram u sferi detsentralizatsiyi ta rehional'noyi polityky, yaki realizuyut'sya v Ukrayini [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://economika.kr-admin.gov.ua/files/dov2016uk.pdf. [Handbook of international projects and programs in the field of decentralization and regional policy implemented in Ukraine]. [Electronic resource]. – Access mode: http://economika.kr-admin.gov.ua/files/dov2016uk.pdf. [in Ukrainian].

Kalachova H., Yaroshchuk O. Byudzhetna detsentralizatsiya: zhyttya abo smert' velykykh i malykh ukrayins'kykh mist / H. Kalachova., O. Yaroshchuk [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://voxukraine.org/2016/11/15/budget-decentralization-ua/[Budget decentrlization: life or death of Ukrainian cities and towns] / H. Kalachova, O. Yaroshchuk [Electronic resource]. – Access mode: http://voxukraine.org/2016/11/15/budget-decentralization-ua/. [in Ukrainian].

Lunina I. O. Deklaratsyi ta realiyi byudzhetnoyi detsentralizatsiyi / I.O. Lunina [Elektronnyy resurs]: – Rezhym dostupu: http://gazeta.dt.ua/finances/ deklaraciyi-ta-realiyi-byudzhetnoyi-decentralizaciyi-abo-yakimi-naspravdi-ye-finansovi-povnovazhennya-miscevoyi-vladi-_.html. [Declarations and realities of budget decentralization] / I. O. Lunina [Electronic Resource]: – Access mode:http://gazeta.dt.ua/finances/deklaraciyi-ta-realiyi-byudzhetnoyi-decentralizaciyi-abo-yakimi-naspravdi-ye-finansovi-povnovazhennya-miscevoyi-vladi-_.html. [in Ukrainian].

Lyudy ne budut' chekaty poky vy zarobyte na depozytakh – Prezydent zaklykav kerivnykiv oblastey vytrachaty koshty na mistsevi infrastrukturni proekty [Elektronnyy resurs]: Ofitsiyne internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrayiny. – Rezhym dostupu: http://www.president.gov.ua/news/lyudi-ne-budut-chekati-poki-vi-zarobite-na-depozitah-prezide-38413. [People do not wait until you earn on deposit – President called the heads of regions to spend money on local infrastructure projects [Electronic resource] The official website of the President of Ukraine. – Access mode: http://www.president.gov.ua/news/lyudi-ne-budut-chekati-poki-vi-zarobite-na-depozitah-prezide-38413. [in Ukrainian].

Mistseve samovryaduvannya v Ukrayini 2015 / za redaktsiyeyu Pittsyka M.V. [Elektronnyy resurs]: Vydannya. – Stan mistsevoho samovryaduvannya. [Local self-government in Ukraine in 2015] / edited by Pitsyk M. V. [Electronic resource]: Edition. – State of local self-government]. – Access mode:

https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/stanlg_2015.pdf. [in Ukrainian].

Oparin V. M. (2015) Dominanty ta priorytety finansovoho vyrivnyuvannya v Ukrayini [Dominants and priorities of financial equalization in Ukraine]/ V.M. Oparin // Finansy Ukrayiny.– №6. – p. 29 – 43.

Pidtserkovnyi B. V. (2015) Podatkova avtonomiya orhaniv mistsevoho samovryaduvannya: sutnist' ta stan v Ukrayini / B.V. Pidtserkovnyy [Tax autonomy of local self-governments: the essence and state in Ukraine] // Naukovyy visnyk Mykolayivs'koho natsional'noho universytetu im. V.O. Sukhomlyns'koho. Ekonomichni nauky: Zbirnyk naukovy prats' / za red. T.I. Kishchaka. – №1(4), cherven' 2015. – Mykolayiv: MNU im. V.O. Sukhomlyns'koho, p. 12 – 16. [in Ukrainian].

Stenohrama zasidannya Pohodzhuval'noyi rady deputats'kykh fraktsiy (deputats'kykh hrup) u Verkhovniy Radi Ukrayiny vid 5 veresnya 2016 roku [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://iportal.rada.gov.ua/ meeting/stenpog/show/6282.html. [Transcript of meeting of the Conciliation Board of parliamentary factions (parliamentary groups) in the Verkhovna Rada of Ukraine on September 5, 2016] [Electronic resource]. – Access mode: http: //iportal.rada.gov.ua/meeting/stenpog/show/6282.html. [in Ukrainian].

Finansovo-analitychni materialy. Detsentralizatsiya. Vykonannya dokhodiv mistsevykh byudzhetiv. 2016 rik [Elektronnyy resurs]: Ministerstvo rehional'noho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunal'noho hospodarstva Ukrayiny. – Detsentralizatsiya. – Prezentatsiyi. – Rezhym dostupu:http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/ MinReg_FEB-2017-mini-1.pdf [Financial and analytical information. Decentralization. Execution of revenues of local budgets. 2016] [Electronic resource]: Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine. – Decentralization. – Presentations. – Access mode: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/MinReg_FEB-2017-mini-1.pdf. [in Ukrainian].