DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.139-142

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ

Олександр Олександрович Галаченко, Оксана Миронівна Замрій

Анотація


У статті визначено основні тенденції розвитку санаторно-курортних закладів України, систематизовано основні негативні аспекти їхнього функціонування та окреслено ключові напрями необхідних змін. Узагальнено теоретичні основи щодо визначення сутності поняття «санаторно-курортний регіон», за показниками ресурсної місткості та спеціалізації наведено їх класифікацію. Запропоновано комплекс маркетингових стратегій розвитку санаторно-курортного закладу, який побудований, враховуючи принципи структурності та ієрархічності.

Ключові слова


стратегія; санаторно-курортний заклад; курортний регіон; ієрархічність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Hudz P.V. (2001) Ekonomichni problemy rozvytku kurortno-rekreatsiinykh terytorii: monohrafiia [Economic problems of development of resort and recreational areas: monograph] / P.V.Hudz. – Donetsk: IEPD, 2001. – 270p. [in Ukrainian].

Vedmid N.I. (2013) Intehralna otsinka efektyvnosti servisnoho upravlinnia sanatorno-kurortnykh ta ozdorovchykh pidpryiemstv [Integrated service management assessment of the effectiveness of sanatorium and health business.] / N.I.Vedmid // Biznes-Inform. - # 8. – pp. 331-336. [in Ukrainian].

Nikolaenko D.V. (2001) Rekreatcionnaia geografiia [Tekst] [Recreational geography] / D.V. Nikolaenko. – M.: Tcentr,- 321p. [in Russian].

Makarycheva E.A. (2000) Razvitie rekreatcii v sootvetstvii s kontceptciei ustoichivogo razvitiia [Elektronnyi resurs] [The development of recreation in accordance with the concept of sustainable development] / E.A.Makarycheva // Teoriia i praktika fizicheskoi kultury. –- №8. – Rezhim dostupa k zhurn.:http://tourlib.net/statti_ tourism/makarycheva.htm.

Turystychna diialnist v Ukraini. Statystychnyi zbirnyk, [Tourist activity in Ukraine]. - K.: Derzhavna sluzhba statystyky, 2015. – 458 p. [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій