DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.110-115

СПІВПРАЦЯ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА БІЗНЕСУ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Оксана Михайлівна Берча

Анотація


У статті досліджено стан трансферу знань на території Закарпатської області. Представлено окремі результати опитування керівників вищої ланки ДВНЗ «УжНУ» (Університет) та вищого менеджменту підприємств Закарпаття, виконані в рамках проекту Tempus «Іннолаб» щодо практики обміну знаннями. Виявлено, що Університет відіграє важливу роль в регіональному розвитку інновацій, очікування підприємств від Університету залишаються високими, а активізація практики обміну знаннями потребує низки заходів, як економічного, так і не економічного характеру.

Ключові слова


обмін знаннями; інноваційний розвиток; університет; підприємство; регіон.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bercha O.M., Sochka K.A. (2013) Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku partnerstva universytetiv ta biznesu (na materialakh DVNZ «UzhNU») [The current state and prospects of partnership development of universities and business]/ O.M.Bercha, K.A.Sochka // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia Ekonomika. - #41. - pp.113-119. [in Ukrainian].

Innovatsiine pidpryiemnytstvo: kreatyvnist, komertsializatsiia, ekosystema: Navch. posib. dlia vyshchykh navch. Zakladiv [Innovative Entrepreneurship: creativity, commercialization, ecosystem: Textbook for Higher Educational Institutions] / Avt. kol.: Yu.M.Bazhal, I.V.Bakushevych, U.Venesaar ta in. / za red. d-ra ekon. nauk, prof. Yu.M.Bazhala. – K. : Univ. vyd-vo PULSARY, 2015. – 280 p. [in Ukrainian].

Komitet pidtrymky Prohramy «Horyzont 2020» yevropeiskoi komisii. Ekspertna otsinka systemy doslidzhen ta innovatsii Ukrainy [Committee for the Support of Horizont 2020 Program of the European Commission. Expert evaluation of the research and innovation system of Ukraine] // [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/file/10240/download?token=1F4Aiq1B

Materialy opytuvannia vyshchoho kerivnytstva DVNZ «UzhNU» ta innovatsiinykh pidpryiemstv Zakarpatskoi oblasti, provedene v ramkakh vykonannia proektu TEMPUS «Innolab» # 530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES.

Etzkovitz H. The dynamics of innovation: from national system and mode 2 to a triple helix of university – industry - government relations / H. Etzkovitz, L. Leydesdorff // Research Policy. – 2000. - Vol.29. - P. 109-129.
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій