DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.71-76

МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Тарас Григорович Дудар, Володимир Тарасович Дудар

Анотація


Розкрито сутність маркетингу органічної продукції, який вважається процесом управління, за допомогою якого виявляють, прогнозують і задовольняють потреби споживачів та суспільства у цілому в повноцінних продуктах для безпечного і здорового харчування людей, які виготовлені за органічними стандартами на засадах сталого розвитку і доходності агровиробництва, без створення загроз для довкілля.
Здійснено аналіз динаміки ємності внутрішнього споживчого ринку органічних продуктів в Україні, обґрунтовано маркетингові інструменти для забезпечення ефективного позиціонування на ринку органічної агропродовольчої продукції.
Доведено, що в сучасній концепції маркетингу органічної агропродовольчої продукції необхідна вдала комбінація маркетингових інструментів, яка б створювала можливості для найбільш повного задоволення потреб споживачів і в той же час забезпечувала реалізацію стратегічних цілей підприємства.


Ключові слова


маркетинг органічної продукції; маркетингові інструменти; ринок органічної агропродовольчої продукції; ціна; розподіл продукції; просування продукції; персонал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Andriichuk V.H. (2013) Ekonomika pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu: pidruchnyk [Economy of enterprises of the agro-industrial complex: a textbook].V.H. Andriichuk. – K.: KNEU, – 779 p. [in Ukrainian]. 2. Armstronh H., Kotler F. (2001) Marketynh: Zahalnyi kurs.[ Marketing: a general course] – M.K.: Vydav. Dim “Viliams”, – 608 p. [in Ukrainian].

Artysh V.I. (2010) Rozvytok svitovoho rynku orhanichnoi produktsii [Development of the global market for organic products] / V.I. Artysh // Ekonomika APK. – # 3. – pp. 113-116. [in Ukrainian].

Dovidnyk standartiv YeS shchodo rehuliuvannia orhanichnoho vyrobnytstva ta markuvannia orhanichnykh produktiv. Knyha 1 [Guide for EU standards on organic production and labeling of organic products.] / [Redkol. Ye. Mylovanov ta in.] – Lviv: LA “Piramida”, 2008. – 204 p. [in Ukrainian]

Zinchuk T.O. (2008) Yevropeiska intehratsiia: problemy adaptatsii ahrarnoho sektora ekonomiky: monohrafiia [European integration: problems of adaptation of the agrarian sector of the economy: monograph] / T.O. Zinchuk. – Zhytomyr: DVNZ “Derzhavnyi ahroekolohichnyi universytet”, – 384 p. [in Ukrainian]. Internet resurs: https://rolnictwoekologiczne.org/

Kobets M.I. Orhanichne zemlerobstvo v konteksti staloho rozvytku [Organic farming in the context of sustainable development] / M.I. Kobets // Proekt “Ahrarna polityka dlia liudskoho rozvytku”. Aktualni pytannia ahrarnoi polityky: zbirnyk robit 2003-2004. [Project "Agrarian Policy for Human Development". Topical issues of agrarian policy: a collection of works 2003-2004] – # 11. – pp. 106-132. [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Federatsii orhanichnoho rukhu Ukrainy [Official site of the Federation of Organic Movement of Ukraine] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.http://organic.com.ua/

Popova O.L. (2009) Stalyi rozvytok ahrosfery Ukrainy: polityka i mekhanizmy [Sustainable development of the agrosphere of Ukraine: policies and mechanisms] O.L. Popova – K.: In-t ekon. ta prohnozuv NAN Ukrainy, – 352 p. [in Ukrainian].

Pro vyrobnytstvo ta obih orhanichnoi silskohospodarskoi produktsii ta syrovyny: Zakon Ukrainy vid 03.09.2013r. [On the production and circulation of organic agricultural products and raw materials: Law of Ukraine from 03.09. 2013 ] # 425 – VII. – Holos Ukrainy. – 2013. – # 188.

Rudnytska O.V. (2006) Rynok produktsii orhanichnoho zemlerobstva v Ukraini [The market for organic farming in Ukraine]/ O.V. Rudnytska // Ahroinkom. – #1. – pp. 31-34. [in Ukrainian].

Shubravska O.V. (2015) Silskohospodarske vyrobnytstvo Ukrainy: novi mozhlyvosti ta vyklyky rozvytku [Agricultural production of Ukraine: new opportunities and challenges of development]/ O.V. Shubravska // Ekonomika Ukrainy. [Ukraine economy]– # 5 (642) – pp. 40-51. [in Ukrainian].

Bronakowski H. Marketing i rynek produktów oraz uslug ekologicznych. Encyklopedyczny zarys wybranych problemów, Politechnika Białostocka, Białostok 1996, s. 100.

Pilarczyk B, Nesterowcz R. Marketing ekologicznych produktów żywnósciowych. – Warszawa:Wydawnictwo Oficyna a Wołters Kluwer business, 2010. – 260 s.

Pilarski S., Grzybowska M., Brzeziński M. Rynek zywności ekologicznej // Seria: Monografie i rozprawy. – Łomża: Wydawnictwo Wyżsej Skoly Agrobiznecu w Łomży, 2003. – 199 s.

Rudawska I. Ekologiczna odpowiedzialność przedsieboirstw. „Marketing i Rynek” 2008, nr. 5, s. 7-12.

Urban S. Marketing produktów spożywczych. Wydawnictwo AE im. Langego we Wroclawiu 1999.
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій