DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.71-76

МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Тарас Григорович Дудар, Володимир Тарасович Дудар

Анотація


Розкрито сутність маркетингу органічної продукції, який вважається процесом управління, за допомогою якого виявляють, прогнозують і задовольняють потреби споживачів та суспільства у цілому в повноцінних продуктах для безпечного і здорового харчування людей, які виготовлені за органічними стандартами на засадах сталого розвитку і доходності агровиробництва, без створення загроз для довкілля.
Здійснено аналіз динаміки ємності внутрішнього споживчого ринку органічних продуктів в Україні, обґрунтовано маркетингові інструменти для забезпечення ефективного позиціонування на ринку органічної агропродовольчої продукції.
Доведено, що в сучасній концепції маркетингу органічної агропродовольчої продукції необхідна вдала комбінація маркетингових інструментів, яка б створювала можливості для найбільш повного задоволення потреб споживачів і в той же час забезпечувала реалізацію стратегічних цілей підприємства.


Ключові слова


маркетинг органічної продукції; маркетингові інструменти; ринок органічної агропродовольчої продукції; ціна; розподіл продукції; просування продукції; персонал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Andriichuk V.H. (2013) Ekonomika pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu: pidruchnyk [Economy of enterprises of the agro-industrial complex: a textbook].V.H. Andriichuk. – K.: KNEU, – 779 p. [in Ukrainian]. 2. Armstronh H., Kotler F. (2001) Marketynh: Zahalnyi kurs.[ Marketing: a general course] – M.K.: Vydav. Dim “Viliams”, – 608 p. [in Ukrainian].

Artysh V.I. (2010) Rozvytok svitovoho rynku orhanichnoi produktsii [Development of the global market for organic products] / V.I. Artysh // Ekonomika APK. – # 3. – pp. 113-116. [in Ukrainian].

Dovidnyk standartiv YeS shchodo rehuliuvannia orhanichnoho vyrobnytstva ta markuvannia orhanichnykh produktiv. Knyha 1 [Guide for EU standards on organic production and labeling of organic products.] / [Redkol. Ye. Mylovanov ta in.] – Lviv: LA “Piramida”, 2008. – 204 p. [in Ukrainian]

Zinchuk T.O. (2008) Yevropeiska intehratsiia: problemy adaptatsii ahrarnoho sektora ekonomiky: monohrafiia [European integration: problems of adaptation of the agrarian sector of the economy: monograph] / T.O. Zinchuk. – Zhytomyr: DVNZ “Derzhavnyi ahroekolohichnyi universytet”, – 384 p. [in Ukrainian]. Internet resurs: https://rolnictwoekologiczne.org/

Kobets M.I. Orhanichne zemlerobstvo v konteksti staloho rozvytku [Organic farming in the context of sustainable development] / M.I. Kobets // Proekt “Ahrarna polityka dlia liudskoho rozvytku”. Aktualni pytannia ahrarnoi polityky: zbirnyk robit 2003-2004. [Project "Agrarian Policy for Human Development". Topical issues of agrarian policy: a collection of works 2003-2004] – # 11. – pp. 106-132. [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Federatsii orhanichnoho rukhu Ukrainy [Official site of the Federation of Organic Movement of Ukraine] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.http://organic.com.ua/

Popova O.L. (2009) Stalyi rozvytok ahrosfery Ukrainy: polityka i mekhanizmy [Sustainable development of the agrosphere of Ukraine: policies and mechanisms] O.L. Popova – K.: In-t ekon. ta prohnozuv NAN Ukrainy, – 352 p. [in Ukrainian].

Pro vyrobnytstvo ta obih orhanichnoi silskohospodarskoi produktsii ta syrovyny: Zakon Ukrainy vid 03.09.2013r. [On the production and circulation of organic agricultural products and raw materials: Law of Ukraine from 03.09. 2013 ] # 425 – VII. – Holos Ukrainy. – 2013. – # 188.

Rudnytska O.V. (2006) Rynok produktsii orhanichnoho zemlerobstva v Ukraini [The market for organic farming in Ukraine]/ O.V. Rudnytska // Ahroinkom. – #1. – pp. 31-34. [in Ukrainian].

Shubravska O.V. (2015) Silskohospodarske vyrobnytstvo Ukrainy: novi mozhlyvosti ta vyklyky rozvytku [Agricultural production of Ukraine: new opportunities and challenges of development]/ O.V. Shubravska // Ekonomika Ukrainy. [Ukraine economy]– # 5 (642) – pp. 40-51. [in Ukrainian].

Bronakowski H. Marketing i rynek produktów oraz uslug ekologicznych. Encyklopedyczny zarys wybranych problemów, Politechnika Białostocka, Białostok 1996, s. 100.

Pilarczyk B, Nesterowcz R. Marketing ekologicznych produktów żywnósciowych. – Warszawa:Wydawnictwo Oficyna a Wołters Kluwer business, 2010. – 260 s.

Pilarski S., Grzybowska M., Brzeziński M. Rynek zywności ekologicznej // Seria: Monografie i rozprawy. – Łomża: Wydawnictwo Wyżsej Skoly Agrobiznecu w Łomży, 2003. – 199 s.

Rudawska I. Ekologiczna odpowiedzialność przedsieboirstw. „Marketing i Rynek” 2008, nr. 5, s. 7-12.

Urban S. Marketing produktów spożywczych. Wydawnictwo AE im. Langego we Wroclawiu 1999.