DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.59-64

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗРОБОК В УКРАЇНІ

Федір Анатолійович Важинський, Марія Юріївна Лалакулич

Анотація


Розглянуто особливості трансферу технологій, окреслено основні завдання, які мають вирішувати технопарки щодо трансферу технологій, зокрема: розвиток на регіональному рівні інноваційного підприємництва; широке залучення до інноваційної діяльності науково-технічних працівників; здійснення державної політики розвитку експорту наукомісткої продукції та інтеграції України в міжнародний простір і т.д. Розглянуто зарубіжний досвід щодо ефективного формування наукової та виробничої складових інноваційного потенціалу АПК, переведення аграрного сектора економіки на інноваційний шлях розвитку.

Ключові слова


трансфер технологій; інноваційний потенціал; комерціалізація; технологічна інфраструктура; аграрний сектор; інновації; інвестиції; комерційні структури.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahropromyslovyy kompleks Ukrayiny: stan, tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku [Agricultural complex of Ukraine: state, trends and prospects for development] (Collection of scientific papers) (2005). Kyiv: National Scientific Center "Institute of Agricultural Economics" of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, 7-29. [in Ukrainian].

Malitskyy, B. A. (Ed.) (2001). Aktual’ni pytannya metodolohiyi ta praktyky naukovo-tekhnolohichnoyi polityky [Current issues of methodology and practice of scientific and technological policy]. Kyiv: Ukrainian Institute of Scientific, Technical and Economic Information. [in Ukrainian].

Havrylyuk, M. M. (2005). Ahropromyslovomu vyrobnytstvu – innovatsiynyy shlyakh rozvytku [Agro-industrial production as an innovative way of development]. Ekonomika APK – The Economy of Agro-Industrial Complex, 8, 19-22. [in Ukrainian].

Kolodiychuk, A. V. (2013). Problemy funktsionuvannya tekhnoparkiv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Problems of functioning of industrial parks at the present stage of development of Ukraine]. In Innovatsiyi i transfer tekhnolohiy: vid ideyi do prybutku [Innovation and technology transfer: from idea to profit] (Proceedings of IV International Scientific Conference, 2013, April 24-26) (p. 9). [in Ukrainian].

Kolodiychuk, A. V. (2013). Funktsional’nyy pidkhid do doslidzhennya infrastruktury transferu innovatsiy v Ukrayini [Funktsionalnyy approach to research of infrastructures transfer for innovations in Ukraine]. In Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho universytetu. Seriya: Ekonomika [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Economics]: Vol. 40, part. 3 (pp. 135-138). [in Ukrainian].

Lyashenko, O. M., & Bulavska, H. O. (2006). Systema transferu tekhnolohiy v Ukrayini na suchasnomu etapi ta perspektyvy yiyi rozvytku [Technology transfer in Ukraine at the current stage and prospects of its development]. In Visnyk Khmel’nyts’koho ekonomichnoho universytetu. Seriya: Nauka i ekonomika [Bulletin of Khmelnytsky Economic University. Series: Science and Economics]: Vol. 4(4) (p. 60). [in Ukrainian].

Nikitina, M. (2006). Modeli innovatsionnogo razvitiya na primere Respubliki Turtsiya [Models of innovative development on the example of the Republic of Turkey]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya – World Economy and International Relations, 6, 103-106. Moscow: Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences. [in Russian].

Pichkur, O. (2003). Vzayemozv”yazok operatsiy u sferi intelektual’noyi vlasnosti, innovatsiynoyi diyal’nosti ta transferu tekhnolohiy [Relationship of operations in the sector of intellectual property, innovation activities and technology transfer]. Intelektual’na vlasnist’ – Intellectual Property, 10, 8-17. [in Ukrainian].

Chaban, V. H. (2006). Transfer innovatsiynykh tekhnolohiy v ahrarnomu sektori [Transfer of innovative technologies in agriculture]. AhroInKom, 2, 46-50. [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій