DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.27-31

«РИНОК ІДЕЙ» ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Роман Іванович Завадяк, Наталія Іванівна Завадяк

Анотація


У статті розглянуто сутність ділової гри «ринок ідей» як інструменту прийняття управлінських рішень. «Ринок ідей» – це ділова гра з використанням програмного забезпечення, яка проводилась в рамках проекту TEMPUS-INNOLAB «Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької діяльності у підприємницькій освіті з метою посилення участі та інноваційного потенціалу університетів у постсоціалістичних суспільствах». У статті здійснено аналіз проведення цієї ділової гри серед студентів з п’яти вузів України та Білорусі, висвітлено основні результати експерименту та окреслено перспективи його проведення.

Ключові слова


«ринок ідей»; управлінські рішення; експеримент; проект; інновації; студенти

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazhal Yu.M. (2015) Innovatsiine pidpryiemnytstvo: kreatyvnist, komertsializatsiia, ekosystema: Navchalnyi posibnyk dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv [ Innovative entrepreneurship: creativity, commercialization, ecosystem: teaching manual for student f higher educational establishments ]/ za red. Yu.M.Bazhala. – K.: Universytetske vydavnytstvo ”Pulsary”, p.280. [in Ukrainian].

Hirniak O.M. (2005) Menedzhment: Pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh zakladiv osvity [ Management: a textbook for students of higher educational establishments]/ O.M.Hirniak, P.P.Lazanovskyi. – Lviv: “Mahnoliia plius”, p.184. [in Ukrainian].

Stadnyk V.V. (2003) Menedzhment: Posibnyk [ Management: teaching manual]/ V.V. Stadnyk, M.A. Yokhna. – K.: Akademvydav, p.146. [in Ukrainian].

Venesaar U. (2014) Innovatsiini laboratorii v Ukraini ta Bilorusi: rozrobka kontseptsii/ Urve Venesaar, Marianne Kallaste, Merle Kiuttim, Svitlana Slava. – Uzhhorod: TDV ”Patent”, p.13. [in Ukrainian].

Bahemia, H & Squire, B (2010). “A contingent perspective of open innovation in new product development projects”. International Journal of Innovation Management, Vol. 14, No. 4, pp. 603-627. [in English].

Chesbrough, H.W. (2006). “Open innovation: a new paradigm for understanding industrial innovation”, in Chesbrough, H.W., Vanhverbeke, W. and West, J.(Eds), Open Innovation: Researching a New Paradigm (pp. 1-15). Oxford:OxfordUniversity Press. [in English].