DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.2(50).261-266

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ольга Ігорівна Заславська, Валерія Олегівна Огородник

Анотація


У статті розглянуто процеси реформування місцевого самоврядування та бюджетної децентралізації в Україні. Приділено увагу формуванню об’єднаних територіальних громад, вказано на переваги та ризики децентралізації влади на місцях. Здійснено аналіз доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів, висвітлено проблеми формування фінансової бази місцевих громад. Визначено ключові напрями удосконалення механізму бюджетної децентралізації з метою підвищення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування.

Ключові слова


бюджетна система; місцевий бюджет; доходи місцевих бюджетів; реформа місцевого самоврядування; децентралізація влади; бюджетна децентралізація; об’єднана територіальна громада; спроможна територіальна громада.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrayiny «Pro dobrovil'ne obyednannya terytorial'nykh hromad» [The Law of Ukraine «On voluntary

association of territorial communities»]. (2015, February 5) zakon.rada.gov.ua. Retrieved from

http://www.zakon.rada.gov.ua. [in Ukrainian].

Lunina, I. O. (2014) Byudzhetna detsentralizatsiya: tsili ta napryamy reform [Budget Decentralization: Goals and

Directions of Reform]. Ekonomika Ukrayiny — Economy of Ukraine, 11, 61-75 [in Ukrainian].

Mel'nychuk, A., Ostapenko, P. (2016) Detsentralizatsiya vlady: reforma № 1 (analitychni zapysky)

[Decentralization of Power: Reform № 1 (analytical notes)]. K.: GCP «Globe» [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Ministerstva rehional'noho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunal'noho hospodarstva

Ukrainy [The official website of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal

Services of Ukraine]. minregion.gov.ua. Retrieved from: http://www.minregion.gov.ua [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu ministriv Ukrayiny «Pro zatverdzhennya Metodyky formuvannya spromozhnykh

terytorial'nykh hromad» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Approval of the Methodology for the

Formation of Capable Territorial Communities»] (2015, April 8) zakon.rada.gov.ua. Retrieved from

http://www.zakon.rada.gov.ua. [in Ukrainian].

Rozporyadzhennya Kabinetu ministriv Ukrayiny «Pro skhvalennya Kontseptsiyi reformuvannya mistsevoho

samovryaduvannya ta terytorial'noyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini» [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On

Approval of the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine»]

(2014, April 1) zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://www.zakon.rada.gov.ua. [in Ukrainian].

Ser'ohin, S. M., Sharov, Yu. P., Borodin, Ye. I., Honcharuk, N. T. (2016) Upravlinnya stratehichnym rozvytkom

obyednanykh terytorial'nykh hromad: innovatsiyni pidkhody ta instrumenty [Management of strategic development of

united territorial communities: innovative approaches and tools]. D.: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Finansova detsentralizatsiya v Ukrayini. Pershyy etap uspikhiv [Financial Decentralization in Ukraine. The First

Stage of Success]. www.decentralization.gov.ua. Retrieved from http:// www.decentralization.gov.ua. [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій