DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.2(50).151-158

ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПАРАМЕТРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Олена Юріївна Чуріканова, Костянтин Андрійович Загорулько

Анотація


В статті проведено кореляційний аналіз параметрів сталого розвитку регіонів. Були сформовані системи параметрів в економічній, соціальній та екологічній сферах. Вихідними параметрами було обрано загрози, запропоновані в дослідженні Світового Центру даних з геоінформатики та сталого розвитку «Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти». Вхідні параметри було визначено на основі кореляційного аналізу статистичних даних. Авторами визначено основну низку проблем, пов’язаних із оцінкою сталого розвитку в регіонах та окреслено перспективи подальших наукових досліджень в цьому напрямку.

Ключові слова


сталість; сталий розвиток; параметри сталого розвитку; кореляційний аналіз; Державна служба статистики.

Повний текст:

PDF

Посилання


World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development.

Access: http://wdc.org.ua/

Zgurovsky, M.; Yefremov, K. (2013), Sustainable Development Analysis: Global and Regional Contexts. P.2.

Ukraine in indicators of Sustainable Development, Politechnika, Kyiv

Babets I.H. Problems of methodology research for sustainable development of region in the context of economic

security/ Babets I.H., Sergienko S.V. // Economic Bulletin University. - 2014 - Vol. 22 (1). - S. 121-127

Krivenko, L. V. (2011), “Socialyno-ekonomichni instrumenty zabezpechenya staloho rozvitku”, Mechanism of

regulation of the economy. [in Ukrainian]

Andrushkiv, B. M.; Melnik, L. M.; Pohaydak, O. B. (2016), “Innovatsiini zasoby formuvannia kontseptsii

otsiniuvannia staloho rozvytku u systemi: pidpryiemstvo – haluz – rehion – derzhava (yevrointehratsiini aspekty)”,

Ukrainian Journal of Applied Economics. [in Ukrainian]

Melnyk, L. G. (2006) “Ekonomika razvitiya : monografiya”, Sumy: University Book. [in Russian]

Voitko S. V. (2015), “Dynamika sotsialno-ekonomichnykh indeksiv u vymirakh staloho rozvytku// Zbirnyk

naukovykh prats "Publichne upravlinnia ta administruvannia". Vypusk 1”. Kiev. [in Ukrainian]

Trofimova, V. V. (2010), “Kontseptsiia staloho rozvytku yak osnova postindustrialnykh modelei rozvytku”,

Investing - Practice and Experience. [in Ukrainian]

Dunnell K. (2009), «National Statistician's article: measuring regional economic performance» - Economic &

Labour Market Review

VanVoorhis CRW, Morgan BL (2007), «Understanding power and rules of thumb for determining sample sizes»

- Tutorials in Quantitative Methods for Psychology
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій