DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.2(50).107-116

ІНСТИТУЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА НАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Іван Іванович Черленяк, Катерина Сергіївна Машіко

Анотація


Цілями роботи є: генетико-алгоритмічний аналіз джерел дисфункції інституціональної основи бізнесової та економічної системи України; описання бар’єрів розвитку ефективного бізнесу та конкуренції; аналіз детермінант розбалансування механізмів розширеного відтворення капіталів в Україні. Авторами досліджено зміни компонент формальної та неформальної частин інституційного середовища. Виявлено, що загалом бар’єрами економічного росту є і неефективна організація праці, особливо на держаних підприємствах, і неефективне використання людського капіталу, і відсутність реальної реструктуризації капіталу, і відсутність інституту конкуренції.

Ключові слова


формальні інститути; неформальні інститути; інновації; конкуренція; приватизація; національна економіка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Voitovych, R. V. (2013, 5 June) Vplyv hlobalizatsii na rozvytok suchasnoho svitu [Impact of globalization on the

development of the modern world]. Vidkryti ochi (in Ukrainin). Retrieved from http://www.vidkrytiochi.org.ua/2013/06/blog-post.html

North, D. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge

University. Press

Luhmann, N. (1991) Soziologishe Aufkеlrung. Aufsіtze zur Theorie sozialer Systeme. Opladen: Westdt.

Verl.

Kornai, J. (1998). The System Paradigm. William Davidson Institute Working Papers Series 278. William

Devidson Institute at the University of Michigan.

Kleiner, H. (2002). Systemnaia paradyhma y teoryia predpryiatyia [System paradigm and enterprise theory] .

Voprosy ekonomiki, 10, 47-69. [in Russian].

Kleiner, H. (2004). Evoliutsyia instytutsyonalnykh sistem [Evolution of institutional systems]. Moskow:

Yzdatelstvo "Nauka".[in Russian].

Freedom House. (2003). Nations in Transit 2003. Retrieved from https://freedomhouse.org/report/nationstransit/nations-transit-2003

Freedom House. (2006). Nations in Transit 2006. Retrieved from https://freedomhouse.org/report/nationstransit/nations-transit-2006

Freedom House. (2008). Nations in Transit 2008. Retrieved from https://freedomhouse.org/report/nationstransit/nations-transit-2008

Freedom House. (2012). Nations in Transit 2012. Retrieved from https://freedomhouse.org/report/nationstransit/nations-transit-2012

Freedom House. (2015). Nations in Transit 2015. Retrieved from https://freedomhouse.org/report/nationstransit/nations-transit-2015

Freedom House. (2016). Nations in Transit 2016. Retrieved from https://freedomhouse.org/report/nationstransit/nations-transit-2016

Heritage Foundation. (2017). Index of Economic freedom. Retrieved from http://www.heritage.org/index/

The Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index. Retrieved from https://www.bti-project.org/en/reports/

The World Justice Project. (2013). Rule of Law Index 2012-2013. Retrieved from

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/WJP_Index_Report_2012.pdf

The World Justice Project. (2015). Rule of Law Index 2015. Retrieved from

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/roli_2015_0.pdf

The World Justice Project. (2016). Rule of Law Index 2016. Retrieved from

http://data.worldjusticeproject.org/#groups/UKR

World Bank. (2008). Doing Business 2009. Washington: World Bank. Retrieved from

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB09-

FullReport.pdf

World Bank. (2013). Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World. Washington: World

Bank. Retrieved from http://www. doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/AnnualReports/English/DB12-FullReport.pdf

World Bank. (2016). Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency. Washington: World Bank. Retrieved from

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual- Reports/English/DB15-

Full-Report.pdf

World economic forum. (2007). Global Competitiveness Report 2006-2007. Retrieved from

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2006-07.pdf

World economic forum. (2012). Global Competitiveness Report 2011-2012. Retrieved from

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf

World economic forum. (2016). Global Competitiveness Report 2015-2016. Retrieved from

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf

World economic forum. (2017). Global Competitiveness Index 2016-2017 edition. Retrieved from

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/country-profiles/#economy=UKR

The Worldwide Governance Indicators project (2017). The worldwide governance indicators. Retrieved from

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports

Transparency International Ukraine. (2016). Research. National integrity system assessment Ukraine-2015.

Retrieved from https://ti-ukraine.org/research/doslidzhennya-natsionalna-systema-dobrochesnosti-ukrajina-2015/

Organisation for Economic Co-operation and Development.Stat. (2017). Main science and technology

indicators. Retrieved from http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=MSTI_PUB〈=en

State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/

The World Bank. (2017). GDP per person employed . Retrieved from

http://data.worldbank.org/indicator/SL.GDP.PCAP.EM.KD?end=2014&name_desc=false&start=1991

United Nations Economic Commission for Europe. (2017). Gross average monthly wages by country and year.

Retrieved from http://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__20-ME__3-

MELF/60_en_MECCWagesY_r.px/table/tableViewLayout1/?rxid=15f8644e-3f4d-4f05-b8fd-a1c585f610af

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. (2015). Tendentsii tinovoi ekonomiky v Ukraini I

kvartal 2015 roku [The trends of the shadow economy in Ukraine in the first quarter of 2015]. Retrieved from

http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=da243606-8d4b-49f5-9fa4-34994d5db4d2

Antimonopoly Committee of Ukraine. (2016). Zvit Antymonopolnoho komitetu Ukrainy za 2015 rik [Report of

the Antimonopoly Committee of Ukraine for 2015]. Retrieved from

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=122547&schema=main
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій