DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.2(50).87-95

ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Крістіна Володимирівна Новікова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей формування конкурентного середовища підприємств морського транспорту. Автором проведена оцінка впливу основних індикаторів розвитку світової економіки, зокрема темпів економічного зростання та обсягів світової товарної торгівлі та її географічної структури, на показники розвитку світового морського транспорту. Досліджені особливості формування та структурних зрушень в географії та товарній структурі основних морських вантажопотоків. З використанням інструментів моделювання побудовані прогнозні моделі динаміки вантажопотоків морського транспорту, що дозволили визначити прогнозні оцінки їх обсягів. На основі комплексного аналізу визначені ключові фактори зовнішнього середовища, що визначають передумови формування конкурентних переваг підприємств морського транспорту.

Ключові слова


морський транспорт; морські перевезення; конкурентне середовище; конкурентоспроможність; конкурентні переваги; вантажопотоки; економічне зростання; світова торгівля.

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavna pidtrymka rozvytku morehospodarskoho kompleksu Ukrainy (orhanizatsiini ta pravovi aspekty):

monohrafiia / O. M. Kibik, O. P. Podtserkovnyi, Yu. Z. Drapailo, V. O. Kotlubai [ta in.]; za red. O. M. Kibik, O. P.

Podtserkovnoho. – Kherson: FOP Hrin D. S, 2014. – 442 s. [in Ukrainian].

Pidlisnyi P. Vnutrishnii vodnyi transport: istoriia, problemy, napriamy rozvytku / P. Pidlisnyi // Ekonomist. –

- №1. – S. 10-20. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2016_1_5. [in Ukrainian].

Priorytety derzhavnoi morskoi polityky u sferi funktsionuvannia ta rozvytku morehospodarskoho kompleksu

Ukrainy: analit. dop. / O. V. Sobkevych, K. M. Mykhailychenko, A. V. Shevchenko, V. M. Rusan, Ye. V. Bielashov –

K. : NISD, 2016. – 72 s. – Rezhym dostupu: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/morska_politika-54a10.pdf.

[in Ukrainian].

Stratehichnyi plan rozvytku morskoho transportu na period do 2020 roku [Elektronnyi resurs]– Rezhym dostupu:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1988.html. [in Ukrainian].

International trade statistics [Electronic Resource]. – URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its_e.htm

Maritime Transportation: Drivers for the Shipping and Port industries /

J-P. Rodrigue – International Transport Forum 2010 [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/10FP02.pdf

Review of Maritime Transport [Electronic Resource]. – URL: http://unctad.org/en/Pages/Publications/Reviewof-Maritime-Transport-(Series).aspx

UNCTADSTAT [Electronic Resource]. – URL: http://unctadstat.unctad.org/EN/
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій