DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).425-429

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Світлана Вікторівна Коваль

Анотація


У статті виявлено особливості обліку товарних запасів аграрних підприємств. Насамперед, йдеться про значну їх частку у структурі облікової роботи. Тому велике значення має оптимізація обліку шляхом використання автоматизованих систем обліку та відповідних програмних продуктів. Серед пропонованих заходів особлива увага приділена групуванню первинних облікових документів. Також велике значення має визначення змісту програми 1С:Підприємство, 1С:Бухгалтерія. Визначені переваги залучення вказаного й інших програмних продуктів навіть як основи створення прогностичного обліку на підприємствах.

Ключові слова


облік; товарні операції; аграрні підприємства; удосконалення; автоматизовані системи; програмні продукти.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Mossakovsʹkyy, V.B. (2011), Paradoksy bukhhaltersʹkoho obliku v Ukrayini [Paradoxes of accounting in Ukraine]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt, 9, 30-35 (in Ukr.).

Holov, S.F. (2011), MSFZ u Zakoni [IFRS in the Law]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt, 9, 3-9 (in Ukr.).

Sadovsʹka, I. B. (2013), Bukhhaltersʹkyy oblik [Accounting]. Kyyiv: Tsentr uchbovoyi literatury (in Ukr.).

Kopiyka, O.V. (2007), Osoblyvosti formuvannya oblikovoyi polityky silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Peculiarities of formation of accounting policy of agricultural enterprises]. Derzhava ta rehiony, 3, 113-115 (in Ukr.).

Ohiychuk, M.F., Plaksiyenko, V.YA. & Panchenko, L.H. (2007), Bukhhaltersʹkyy oblik na silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstvakh [Accounting in agricultural enterprises]. Kyyiv: Alerta (in Ukr.).

Butyntsya, F.F. & Zamuly, I.V. (2013), Osoblyvosti bukhhaltersʹkoho obliku v silʹsʹkomu hospodarstvi [Features of accounting in agriculture]. Zhytomyr: ZHDTU (in Ukr.).

Tkachenko, N.M. (2013), Bukhhaltersʹkyy (finansovyy) oblik, opodatkuvannya i zvitnistʹ [Accounting (financial) accounting, taxation and reporting]. Kyyiv: Alerta (in Ukr.).

Blakyta, H.V. & Romashevsʹka, N.O. (2010). Bukhhaltersʹkyy oblik: praktykum [Accounting: Practicum]. Kyyiv: TSUL (in Ukr.).

Kulynych, M.B. & Soroka, S.V. (2010), Osoblyvosti informatsiynoho zabezpechennya systemy upravlinnya vytratamy pidpryyemstva [Features of information support of the enterprise cost management system]. Naukovyy visnyk Volynsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky, 4, 98-103 (in Ukr.).
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій