DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).425-429

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Світлана Вікторівна Коваль

Анотація


У статті виявлено особливості обліку товарних запасів аграрних підприємств. Насамперед, йдеться про значну їх частку у структурі облікової роботи. Тому велике значення має оптимізація обліку шляхом використання автоматизованих систем обліку та відповідних програмних продуктів. Серед пропонованих заходів особлива увага приділена групуванню первинних облікових документів. Також велике значення має визначення змісту програми 1С:Підприємство, 1С:Бухгалтерія. Визначені переваги залучення вказаного й інших програмних продуктів навіть як основи створення прогностичного обліку на підприємствах.

Ключові слова


облік; товарні операції; аграрні підприємства; удосконалення; автоматизовані системи; програмні продукти.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Mossakovsʹkyy, V.B. (2011), Paradoksy bukhhaltersʹkoho obliku v Ukrayini [Paradoxes of accounting in Ukraine]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt, 9, 30-35 (in Ukr.).

Holov, S.F. (2011), MSFZ u Zakoni [IFRS in the Law]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt, 9, 3-9 (in Ukr.).

Sadovsʹka, I. B. (2013), Bukhhaltersʹkyy oblik [Accounting]. Kyyiv: Tsentr uchbovoyi literatury (in Ukr.).

Kopiyka, O.V. (2007), Osoblyvosti formuvannya oblikovoyi polityky silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Peculiarities of formation of accounting policy of agricultural enterprises]. Derzhava ta rehiony, 3, 113-115 (in Ukr.).

Ohiychuk, M.F., Plaksiyenko, V.YA. & Panchenko, L.H. (2007), Bukhhaltersʹkyy oblik na silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstvakh [Accounting in agricultural enterprises]. Kyyiv: Alerta (in Ukr.).

Butyntsya, F.F. & Zamuly, I.V. (2013), Osoblyvosti bukhhaltersʹkoho obliku v silʹsʹkomu hospodarstvi [Features of accounting in agriculture]. Zhytomyr: ZHDTU (in Ukr.).

Tkachenko, N.M. (2013), Bukhhaltersʹkyy (finansovyy) oblik, opodatkuvannya i zvitnistʹ [Accounting (financial) accounting, taxation and reporting]. Kyyiv: Alerta (in Ukr.).

Blakyta, H.V. & Romashevsʹka, N.O. (2010). Bukhhaltersʹkyy oblik: praktykum [Accounting: Practicum]. Kyyiv: TSUL (in Ukr.).

Kulynych, M.B. & Soroka, S.V. (2010), Osoblyvosti informatsiynoho zabezpechennya systemy upravlinnya vytratamy pidpryyemstva [Features of information support of the enterprise cost management system]. Naukovyy visnyk Volynsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky, 4, 98-103 (in Ukr.).