DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).342-347

ТEOРEТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ IНВECТУВAННЯ РOЗВИТКУ AГРAРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Галина Василівна Миськів, Оксана Валеріївна Фурсіна

Анотація


У статті розглянуто особливості інвестиційної діяльності аграрних підприємств України у теоретичних та практичних аспектах. Запропоновано авторське визначення поняття інвecтицiйнa дiяльнicть aгрaрних пiдприємcтв, досліджено та проаналізовано динаміку надходження інвестицій в економіку та сільське господарство від вітчизняних й іноземних інвесторів. Автори дійшли висновку, що активізація процесу інвестування у розвиток агропромислових підприємств надає можливості для збільшення обсягів експорту аграрної продукції та є одним із найважливіших шляхів виходу держави з економічної кризи.

Ключові слова


інвестиційна діяльність; інвестиції; інвестиційний процес; інвестиційна привабливість; аграрне підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Bezpiata, I. V. (2015). Zaluchennia investytsij v agrarnyi sektor ekonomiky [Investing in the agrarian sector of the economy] Efektyvna ekonomika. Elektronnyi naukovo-praktychnyi zhurnal - Effective Economics Electronic scientific and practical journal. Retrieved from: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=5215 [in Ukrainian]

Vinichenko, I.I. (2015). Ekonomichnyi zmict invectytsiinoho protsecu v cilckomu hocpodarctvi [Economic content of the investment process in agriculture], Invectytsii: praktyka ta docvid - Investments: practice and experience,1, 46-49 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [The official website of the National Bank of Ukraine. Monetary and financial statistics] bank.gov.ua. Retrieved from: https://bank.gov.ua/control/ uk/publish/article?art_id =27843415&cat_id=44578#1

EBRR nadast ukrainskomu ahrosektoru 200 milioniv yevro [EBRD will provide Ukraine's agri sector with 200 million euros] Ekonomichna pravda - The economic truth. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/news/2017/03/27/623091 (Accessed 27 Mar 2017) [in Ukrainian]

Koval, O. M. (2009). Ocoblyvosti invectytsiinoho protsecu v agrarnomu cektori ekonomiky Ukrainy [Features of the investment process in the agrarian sector of Ukraine's economy] Ekonomika APK - Economy of agroindustrial complex, 10, 78–81.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoj sluzhby statystyky Ukrainy [The official website of the State Statistics Service of Ukraine. Capital investment by types of economic activity in 2010-2016]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]

Levandivskyi, O. T. Osoblyvosti investytsiinoho zabezpechennia APK [Features of investment support of APC ] Retrieved from: http://www.pu.if.ua/ depart/Finances/resource/file [in Ukrainian]

Maidanevych, P.M. (2011) Invectytsiina pryvablyvict pidpryiemctv ahrarnoho cektoru: teoriia, metodolohiia, praktyka [Investment attractiveness of enterprises in the agrarian sector: theory, methodology, practice]. – Cimferopol : VD «ARIAL» [in Ukrainian]

Muzychenko, A. S. & Reznik N. P. (2009). Sut, znachennia ta spetsyfika investytsii v APK [Essence, importance and specificity of investments in APC]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky – Collection of scientific works of Cherkasy State Technological University. Sir: Economics, 24(1), 116-120 [in Ukrainian]

Na skilky Ukraina zbilshyla eksport ahrarnoi ta kharchovoi produktsii [How much Ukraine has increased the export of agrarian and food products] Ekonomist – Economist. Retrieved from: http://ua-ekonomist.com/16954-na-sklki-ukrayina-zblshila-eksport-agrarnoyi-ta-harchovoyi-produkcyi.html] [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait Ministerstva agrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy [The official site of Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine] minagro.gov.ua. Retrieved from: http://minagro.gov.ua/ [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait Derzhavnoj sluzhby statystyky Ukrainy. Priami investytsii (aktsionernyi kapital) z Ukrainy za vydamy ekonomichnoi diialnosti. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [The official website of the State Statistics Service of Ukraine. Direct investments (share capital) from Ukraine by types of economic activity] ukrstat.gov.ua Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm [in Ukrainian]

Tytarchuk, I. M. (2014). Problemy investytsiinoho zabezpechennia ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy [Problems of Investment Provision of the Agrarian Sector of Ukraine's Economy]. Stalyi rozvytok ekonomiky. Mizhnarodnyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal – Sustainable Development of the Economy. International Scientific and Production Magazine, 3[25], 35-40. [in Ukrainian]

Finansova «simka» – osnovni sposoby otrymaty koshty dlia rozvytku ahrarnoho biznesu [The financial "seven" - the main ways to get funds for the development of agrarian business], AGROPOLIT-AGROPOLIT. Retrieved from: https://agropolit.com/spetsproekty/391-finansova-simka--osnovni-sposobi-otrimati-koshti-dlya-rozvitku-agrarnogo-biznesu [in Ukrainian]

Iatsyshyn, H. V. (2017). Investytsiina pryvablyvist ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Investment attractiveness of the agrarian sector of Ukraine's economy] Modern Economics. Elektronne naukove vydannia z ekonomichnykh nauk - Modern Economics, 3, 114-119. Retrieved from: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/3-2017/UKR/yatsyshyn.pdf [in Ukrainian]
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій