DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).317-321

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Оксана Михайлівна Грубляк, Максим Володимирович Карвацький

Анотація


Охарактеризовано економічну природу та сутність міжбюджетних взаємовідносин, принципи їх організації, економічно-правове забезпечення. Проаналізовано обсяги та структуру міжбюджетних трансфертів, які надавалися з Державного бюджету України місцевим бюджетам у 2015 – 2017 роках, оцінено ефективність функціонування системи міжбюджетних відносин в Україні в умовах реформування бюджетної системи. Запропоновано заходи вдосконалення міжбюджетних відносин із метою зменшення залежності місцевих бюджетів від трансфертів із державного бюджету.

Ключові слова


міжбюджетні відносини; бюджетна децентралізація; міжбюджетні трансферти; базова дотація; субвенції.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Kyrylenko, O. (2006) Mistsevi finansy [Local finance]. – Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Kravchenko, V.I. (1999) Mistsevi finansy Ukrainy [Local Finances of Ukraine]. – Kyiv : Znannia, KOO [in Ukrainian].

Lunina, I.O. (2006) Derzhavni finansy ta reformuvannia mizhbiudzhetnykh vidnosyn [Public finances and reform of interbudgetary relations]. – Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].

Slukhai, S. (2002) Mizhbiudzhetni transferty v postsotsialistychnykh krainakh: vid teorii do realii [Interbudgetary transfers in post-socialist countries: from theory to realities]. – Kyiv: ArtEk [in Ukrainian].

Suntsova, O. Mistsevi finansy [Local finance]. – Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [The Budget Code of Ukraine]. (2010, July 08). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vydvo [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy [The official website of the State Treasury Service of Ukraine]. treasury.gov.ua. Retrieved from: http://www.treasury.gov.ua [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій