DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).311-316

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Віра Іванівна Варцаба

Анотація


У статті розглянуто актуальні питання фінансової стійкості банківської системи у контексті забезпечення стабільного розвитку фінансового сектору економіки України. Досліджено показники діяльності вітчизняної банківської системи, здійснено оцінку її фінансової стійкості та обґрунтовано необхідність удосконалення механізму антикризового управління банками у сучасних умовах.

Ключові слова


банківська система; фінансова стійкість банківської системи; аналіз фінансової стійкості; коефіцієнтний аналіз; індикатори фінансової стійкості; антикризове управління банками.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Vitlins’kyy, V. (2000). Finansova stiykist’ yak systemna kharakterystyka komertsiynoho banku [Financial stability as a systemic characteristic of a commercial bank]. Bankivs’ka sprava – Banking, 6, 48-51 [in Ukrainian].

Vovchak, O.D. (2014). Napryamy stabilizatsiyi roboty bankiv v umovakh kryzovykh yavyshch [Directions of banks functioning stabilization in the conditions of crisis phenomena]. Finansovyy prostir – Financial space, 4(16), 27-31 [in Ukrainian].

Hlushko, O.V. (2011). Finansova stiykist’ yak katehoriyne ponyattya [Financial stability as a categorical notion]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny − Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 21, 171-175 [in Ukrainian].

Dzyublyuk, O.V. (2009). Finansova stiykist’ bankiv yak osnova efektyvnoho funktsionuvannya kredytnoyi systemy [Financial stability of banks as the basis of effective functioning of the credit system]. Ternopil’ [in Ukrainian].

Zvyeryakov, M.I., & Zvyeryakov, A.M. Antykryzove upravlinnya finansovoyu stiykistyu banku v umovakh ekonomichnykh dysbalansiv [Anticrisis management of financial stability of the bank in the conditions of economic imbalances]. Odesa: ONEU [in Ukrainian].

Indykatory finansovoyi stiykosti ta dovidkovi dani [Financial stability indicators and reference data] (n.d.). www.bank.gov.ua. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua.

Ofitsiynyy sayt Natsional’noho banku Ukrayiny [Official site of the National Bank of Ukraine]. (n.d.). www.bank.gov.ua. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua.

Ofitsiynyy sayt Mizhnarodnoho valyutnoho fondu [Official site of the International Monetary Fund]. (n.d.). www.imf.org. Retrieved from: http://www.imf.org.
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій