DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).281-287

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ АСПЕКТІВ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Любов Юліанівна Шевців, Ірина Ярославівна Курій

Анотація


У статті досліджено динаміку і темпи зростання мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму в Україні. Проаналізовано стан оплати праці на вітчизняних підприємствах, досліджено купівельну спроможність заробітної плати. На основі підприємства показано рівень заробітної плати в нашій країні. Визначено негативні тенденції в оплаті праці. З'ясовано причини низького рівня заробітної плати. Розглянуто особливості впливу розміру заробітної плати на сталий розвиток країни. Визначені шляхи вирішення проблем заробітної плати в нашій державі.

Ключові слова


облік, аналіз; середня і мінімальна заробітна плата; сталий розвиток; прожитковий мінімум; нарахування заробітної плати.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Stratehiya staloho rozvytku Ukrayiny na period do 2030 roku (2016). [Strategy for sustainable development of Ukraine for the period up to 2030]. Proekt Versiya 3.4 [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny ―Pro oplatu pratsi‖ vid 24. 03. 1995 r. № 108/95-VR iz zminamy, vnesenymy zakonom vid № 1774-VIII vid 06.12.2016 [Law of Ukraine ―On wages and salaries‖ from March, 24 1995 № 108/95-VR]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-vr [in Ukrainian].

Mardus, N.Yu. (2016). Metodychni pidkhody do obliku, audytu ta analizu pratsi i zarobitnoyi platy na pidpryyemstvi [Methodical approaches to accounting, auditing and analysis of labor and wages at an enterprise]. Visnyk ZHNAEU, Finansy, oblik ta analiz hospodars‘koyi diyal‘nosti – Bulletin ZHNAEU, Finance, accounting and analysis of economic activity, 1(54), 230-236 [in Ukrainian].

Minimal‘na zarobitna plata [Minimum wage] (n.d.). Retrieved from:: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min. [in Ukrainian].

Morozyuk, N.S. (2014). Aktual‘ni pytannya zarobitnoyi platy v byudzhetniy sferi [Topical issues of wages in the budget sphere]. Finansy, oblik, banky – Finance, accounting, banks,1 (20), 203-208 [in Ukrainian].

Serednya zarobitna plata po Ukrayini: [Average wages in Ukraine] (n.d.). Retrieved from: http://index.minfin.com.ua/index/average [in Ukrainian].

Ukrayins‘ki novyny [Ukrainian News] (n.d.). Retrieved from::http://ukranews.com/ua/news/405273-minimalna-zarplata-ukrainciv-vpala-zi-14854-do-5742-dolariv [in Ukrainian].

Baranov, V.V. (2011). Svitovyy dosvid pobudovy efektyvnoyi systemy oplaty pratsi na pidpryyemstvi [World experience of building an effective system of remuneration in an enterprise]. Kirovohrads‘kyy natsional‘nyy tekhnichnyy universytet. Ekonomichni nauky – irovohrad National Technical University. Economic sciences, 20, 139 -145 [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій