DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).273-280

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРИ ВИХОДІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА РИНОК ЙОРДАНІЇ

Ірина Борисівна Швець, Олександра Миколаївна Следь, Алі Ахмед Мохамед Аль-Газу

Анотація


Обґрунтовано можливі альтернативи реалізації міжнародної маркетингової стратегії на ринку Йорданії. Запропоновано метод визначення ймовірності різних сценаріїв реалізації стратегії створення спільного підприємства, в основу якого покладено врахування ймовірності визначальної події та залежних від неї подій. Із врахуванням впливу низки сприятливих факторів на ринку Йорданії доведено високу ймовірність реалізації реалістичного сценарію стратегії створення спільного складального підприємства на умовах оренди землі й виробничого майнового комплексу. Здійснено оцінку показників діяльності промислового підприємства за різними альтернативами реалізації міжнародної маркетингової стратегії на ринку Йорданії: створення спільного складального підприємства на умовах оренди землі й виробничого майнового комплексу та створення підприємства на умовах придбання виробничих потужностей. Для оцінювання результативності міжнародної маркетингової стратегії на зарубіжному ринку запропоновано використання показника рентабельності виробничої потужності, що враховує використання технологічного устаткування для виготовлення продукції на основі вартісних вимірників.

Ключові слова


Міжнародна маркетингова стратегія; зовнішній ринок; обсяг експорту; спільне підприємство; ринок Йорданії; виробнича потужність.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Porter, Michael E. (2008). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. – New York: Simon and Schuster [in English].

Lambin, Jean-Jacques; Schuiling, Isabelle (2012). Market-Driven Management: Strategic and Operational Marketing. – London: Palgrave Macmillan [in English].

Ackoff, Russell L. (1981). Creating the corporate future: plan or be planned for. – New York: John Wiley & Sons [in English].

Tsyhankova, T.M. (2009) Mizhnarodnyi marketynh: teoretychni modeli ta biznes-tekhnolohii [International marketing: theoretical model and business technology]. – Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Gerasimchuk, V.G. (2009). Marketingovyye strategii ispol'zovaniya eksportnogo potentsiala promyshlennogo kompleksa Ukrainy [Marketing strategies for using the export potential of Ukraine's industrial complex]. Market Economy Formation, 1, 34-46 [in Russian].

Spivakovskaya, T.V., Spivakovsky, S.V. (2014). Vykorystannya marketynhovykh instrumentiv na ukrayinsʹkomu avtomobilʹnomu rynku [The use of marketing tools in the Ukrainian car market]. Formation of Market Relations in Ukraine, 7, 59-63 [in Ukrainian].

Popov, E.V. (2002). Rynochnyy potentsial predpriyatiya [Market potential of the enterprise]. – Moscow: ZAO "Izdatel'stvo "Ekonomika" [in Russian].

Dmytryshyna, I.O. (2014). Systematyzatsiya marketynhovykh stratehiy vykhodu pidpryyemstva na zovnishniy rynok [Systematization of marketing strategies for the company's exit to the foreign market]. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/18_APSN_2014/Economics/6_173219.doc.htm [in Russian].

Vikhanskiy, O.S., Naumov, A.I. (2000). Menedzhment: uchebnik [Management: a textbook]. – Moscow: Gardariki [in Russian].

Limansky, A., Drabik, I. (2009). Mizhnarodni oriyentatsiyi pidpryyemstv na suchasnomu rynku: marketynhovyy aspekt [International orientations of enterprises in the modern market: marketing aspect]. Investment: Practice and Experience, 10, 27–31 [in Ukrainian].

Chaykova, O.I., Zaporizʹka, Y.V. (2013). Vyznachennya kryteriyiv otsinky dotsilʹnosti vyboru zarubizhnoho rynku [Determination of criteria for assessing the feasibility of choosing a foreign market]. Bulletin of the NTU "KhPI" (Actual problems of management and financial and economic activity of the enterprise), 24(997), 163–169 [in Ukrainian].

Spivakovskaya, T.V. (2013). Formuvannya mizhnarodnoyi marketynhovoyi stratehiyi [Forming an international marketing strategy]. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1845. [in Ukrainian].

Spivakovskaya, T.V. (2009). Formuvannya marketynhovykh stratehiy mashynobudivnykh pidpryyemstv v umovakh internatsionalizatsiyi rynkiv [Formation of marketing strategies of machine-building enterprises in conditions of internationalization of markets]. Extended abstract of candidates thesis. Kiev: NTUU ―KPI‖[in Ukrainian].

Spivakovskaya, T.V. (2014). Konkurentospromozhnistʹ ukrayinsʹkykh avtomobilebudivnykh pidpryyemstv v umovakh hlobalizatsiyi [Competitiveness of Ukrainian automobile enterprises in globalization]. Proceedings of the State Economic and Technological University of Transport (Economics and Management), 28, 144-153 [in Ukrainian].

Shvets, I.B., Raspopov, R.S. (2010). Upravlinnya vyrobnychymy potuzhnostyamy na pidpryyemstvakh kondytersʹkoyi haluzi [Management of production capacities at the confectionery industry]. – Donetsk: DonNTU-Nord-Press [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій