DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).170-175

АНАЛІЗ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олександра Олександрівна Цанько

Анотація


Проаналізовано ключові аспекти інвестиційних процесів у Львівської області. Досліджено характерні чинники формування інвестиційного середовища Львівщини та її інвестиційної привабливості. Визначено регіональні особливості, що сприяють залученню іноземного капіталу в економіку області, а саме: близькість до державного кордону з ЄС, кадровий потенціал, забезпеченість мінеральними, земельними, водними ресурсами та хороший доступ до них, розвинена інфраструктура. Виконано аналіз статистичних показників, що пов'язані із діяльністю іноземних інвесторів в області загалом, так і на території окремих районів. Розглянуто питання діяльності індустріальних парків та виявлено основні переваги від їхнього функціонування. Обґрунтовано необхідність активізації промоції потенціалу регіону та використання інших методів міжрегіонального співробітництва з метою залучення іноземного капіталу.

Ключові слова


інвестиції; інвестиційний клімат; інвестиційна політика; регіональна економіка.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Holovne upravlinnia statystyky u Lvivskij oblasti [Electronic resource]. − Access mode: http://www.lv.ukrstat.gov.ua [Main Statistics Office in Lviv region]. [in Ukrainian].

Dedeliuk, К. (2015). Aktualni vyklyky aktyvizatsiyi investytsijnoyi diyalnosti rehioniv Ukrayiny / К. Dedeliuk // Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomika [The challenges of activating investment activity of the regions of Ukraine], the Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Ser.: Economics. − Issue 2(2). − Pp. 133-137. [in Ukrainian].

Informatsiynyi portal Lvivskoho IT klasteru (Lviv IT Cluster) [Еlectronic resource]. − Access mode: http://itcluster.lviv.ua/about-us/about-cluster/ [Information portal of Lviv IT Cluster ] [in Ukrainian].

Leshanych, L. (2015). Rozvytok investytsiynoyi diyalnosti v Ukrayini ta shliakhy podolannia investytsiynoyi kryzy / L. Leshanych, S. Hunda // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Pravo. [The development of investment activity in Ukraine and ways of overcoming the investment crisis], the scientific bulleting of Uzhhorod National University. Series: Law. – No. 31 (2). – Pp. 43-45. [in Ukrainian].

Ofitsijna web-storinka Lvivskoyi oblasnoyi derzhavnoyi administratsiyi [Electronic resource]. − Access mode: http://loda.gov.ua/ [Official web site of Lviv State Regional Administration] [in Ukrainian].

Ofitsijna web-storinka Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny [Electronic resource]. − Access mode: http://www.me.gov.ua[Official web site of the Ministry of Economic Development and Tourism of Ukraine] [in Ukrainian].

Ofitsijnyi turystychnyi portal Lvivskoyi oblasti [Electronic resource]. − Access mode: http://lviv-region.travel/ua/cat [Official tourist portal of Lviv region] [in Ukrainian].

Pro industrialni parky: Zakon Ukrayiny vid 21.06.2012 No. 5018-VI ВР [Electronic resource]. − Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5018-17 [On industrial parks: the Law of Ukraine as of June 21, 2012 No. No. 5018-VI ВР][in Ukrainian].

Reytynh investytsiynoyi pryvablyvosti rehioniv 2014 / Kyivskyi mizhnarodnyi instytut sotsiolohiyi [Electronic resource]. − Access mode: http://www.ier.com.ua [The rating of investment attractiveness of regions 2014], Kyiv International Sociology Institute [in Ukrainian].

Simkiv, L. Stan investytsiynoyi aktyvnosti v rehionah Ukrayiny / L. Simkiv // Rozvytok produktyvnykh syl i rehionalna ekonomika. [The state of investment activity in the regions of Ukraine], The development of productive forces and regional economy. – 2016. – Issue 2. – Pp. 430-435. [in Ukrainian].

Stratehiya rozvytku Lvivskoyi oblasti na period do 2020 roku [Electronic resource]. −Access mode: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2016/05/146_dod_Strategiya_2020.pdf [The strategy of Lviv region development for the period until 2020] [in Ukrainian].

Farat, О. Investytsiynyi potentsial Lvivshchyny: stan ta otsinka / О. Farat// Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky [The investment potential of Lviv region: state and assessment], The bulletin of Chernivtsi Institute of Trade and Economy. −2013. − Issue 2. − Pp. 154-159. [in Ukrainian].