DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).165-169

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ БАЗОВИХ ІНСТИТУТІВ НА РОЗВИТОК ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Євген Миколайович Палига, Людмила Анатоліївна Циганко

Анотація


У статті розглянуто інвестиційну привабливість видавничо-поліграфічної галузі України та її регіонів, сучасний стан і стратегію розвитку корпоративного управління підприємств видавничо-поліграфічної галузі (ВПГ), проведено дослідження трансформації видавничого та поліграфічного підприємництва, внаслідок якої видавничо-поліграфічний комплекс перетворився у ВПГ, а виробниче підприємництво в поліграфії набуло функцій сфери обслуговування видавництв, як це і прийнято у світовій видавничій практиці. Розкрито можливості провідних підприємств регіону та встановлено, що серед усіх моделей розвитку видавничих і поліграфічних підприємств найперспективнішою щодо вкладення інвестицій можна вважати модель, згідно з якою видавництва мають власну поліграфічну базу.

Ключові слова


базові інститути; інституційна теорія; фактори економічного зростання; корпоративне управління; конкурентоспроможність; видавничо-поліграфічна діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Ansoff I.H. (2004). Novaia korporatyvnaia stratehyia [New corporate strategy]. Saint Petersburg : Piter. [in Russian].

Bazyliuk V.B. (2014). Instytutsiine seredovyshche mekhanizmu upravlinnia polihrafichnymy pidpryiemstvamy [The institutional environment of the management of printing enterprises]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen – Bulletin of socio-economic researches, №3 (54), 74-78.

Heiets V.M., & oth. (2003). Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku [Economy of Ukraine: strategy and policy of long-term development]. Kyev: Institute of Forecasting of NAS of Ukraine; Fenix. [in Ukrainian].

Mikula N.A., Palyha Ye.M., & Bazyliuk V.B. (2013). Rehionalnyi vydavnycho-polihrafichnyi klaster [Regional publishing and printing cluster]. Lviv: Liha-Pres. [in Ukrainian].

Palyha Ye.M., & Palyha I.Ye. (2017). Korporatyvne upravlinnia ta fondovyi rynok [Corporate governance and stock market]. Lviv: UAP. [in Ukrainian].

Ponomarenko V.S., Trydid O.M. & Kyzym M.O. (2003). Stratehiia rozvytku pidpryiemstva v umovakh kryzy [Strategy of development of the enterprise in the conditions of crisis]. Kharkiv: PH ―Inzhek‖. [in Ukrainian].

Raievnieva O.V. (2006). Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizm, modeli [Management of enterprise development: methodology, mechanism, models]. Kharkiv: PH ―Inzhek‖. [in Ukrainian].

Raievnieva O.V. (2008). Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizm, modeli [Evolutionary perspective of the institutional economy of Russia]. Volgograd: VSU Publishing House. [in Russian].

Chukhno A.A., Yukhymenko P.I., & Leonenko P.M. (2010). Instytutsionalno-informatsiina ekonomika [Institutional and informational economy]. Retrieved from http://westudents.com.ua/glavy/18963-rinki-y-obmn.html. [in Ukrainian].

Shvaika L.A. Rozvytok i rehuliuvannia vydavnychoho pidpryiemnytstva (2005). [Development and regulation of publishing business]. Lviv: Ukrainain academy of printing. [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій