DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).68-73

ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ В АГРОПІДПРИЄМСТВАХ НА ПІДСТАВІ SWOT-АНАЛІЗУ

Наталія Миколаївна Горобець

Анотація


У статті розглянуто підходи до стратегічного управління бізнес-процесами в галузі рослинництва, а саме: картоплярстві. Проаналізовано сучасний стан та особливості розвитку картоплярства в сільськогосподарських підприємствах. На підставі одержаних результатів проведеного SWOT-аналізу розроблено стратегію подальшої діяльності агропідприємства, що включає формування стратегічних орієнтирів щодо виробництва та реалізації конкурентоспроможної рослинницької продукції.

Ключові слова


стратегічне управління; бізнес-процеси; картоплярство; SWOT-аналіз; стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Horobets' N.M. (2008), ―Material'ni aspekty motyvatsii pratsi sil's'kohospodars'kykh pratsivnykiv‖, Ekonomika APK, vol. 11, pp. 41-44.

Krupa O. M. (2009), ―Innovatsijna skladova rozvytku kartopliarstva‖, Innovatsijni protsesy ekonomichnoho i sotsial'no-kul'turnoho rozvytku: vitchyznianyj ta zarubizhnyj dosvid: Tezy dopovidej Mizhnar. konf. molodykh uchenykh i studenti, – pp. 382-383.

Muravjova O.V. (2017), ―Osoblyvosti innovatsijnoho rozvytku kartopliarstva ta problemy ikh provajdynhu u vyrobnytstvo‖, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 20, pp. 471-473.

Polonets V. (2008), ―Implementation of marketing strategies, problem areas and possible solutions‖, Marketing v Ukraine, vol. 4, pp. 7-11.

Kharenko A.O. Burliaj O.L. and Bortnyk T.I. (2015), ―Zbut produktsii roslynnytstva sil's'kohospodars'kymy pidpryiemstvamy‖, Aktual'ni problemy ekonomiky. vol. 8 (170), pp. 213-225.
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій