DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).47-52

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Віра Олексіївна Кравченко

Анотація


Статтю присвячено розгляду питань крос-культурного менеджменту в реалізації стратегії розвитку міжнародних компаній. У процесі дослідження визначено: авторські підходи щодо змісту сутності поняття «стратегія» та роль крос-культурного менеджменту. Проаналізовано погляди щодо значення крос-культурного менеджменту у створенні конкурентних переваг міжнародних компаній. Визначено вплив крос-культурного менеджменту на підвищення ефективності діяльності та посилення конкурентних переваг підприємства. Доведено вплив розмаїтості на ефективність крос-культурного менеджменту та обґрунтовано, що культурну розмаїтість треба використовувати як ресурс переваг міжнародної компанії, навчати персонал визнавати культурні розходження та використовувати їх для створення переваг своєї компанії.

Ключові слова


крос-культурний менеджмент; стратегія розвитку міжнародних компаній; розмаїтість; конкурентна перевага; конкурентоспроможність; позитивний імідж

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Azoev, A.G. (1996) Konkurentsiya: analiz, strategiya i praktika. Monografiya [Competition: Analysis, Strategy and Practice]. – M.: Tsentr ekonomiki i marketinga [In Russian].

Balabanova, L. V. & Sardak, О. V. (2011) Upravlinnya personalom [Human resources management]. – К.: Tsentr uchbovoyi literatury [In Ukrainian].

Burak, О. S. (2012) Kros-kul'turna komunikatsiya yak naslidok hlobalizatsiynykh kros-kul'turnykh kontaktiv [Cross-cultural communication as a result of globalized cross-cultural contacts]. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ Grani/2012_5/27.pdf [In Ukrainian].

Doyl', P. (2007) Marketing, menedzhment i strategii [Marketing, management and strategy]. – SPb.: Piter [In Russian].

Zhikhareva, V.V. & Savelyeva, T.M. (2017) Formuvannia stratehii rozvytku pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti [Formation of an enterprise development strategy under conditions of uncertainty]. Ekonomika i suspilstvo –Economy and Society, 9 [In Ukrainian].

Ivanov, Yu. N. (2009) Ekonomicheskaya statistika [Economic statistics]- – M.: «Infra – M» [In Russian].

Karlof, B. (1991) Delovaya strategiya [Business strategy]. – M.: Ekonomika [In Russian].

Kolpakov, V. (2002) Kontseptualnyye osnovy strategii upravleniya [Conceptual basis of the management strategy]. Personal – Personnel, 3, 38-44 [In Russian].

Meshko, N. & Bulankina, О. (n.d.) Kul'turnyy menedzhment u korporatyvnykh stratehiyakh mizhnarodnykh kompaniy [Cultural management in corporate strategies of the international companies]. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1274КРОС-Н [In Russian].

Papka, R.V. (2015) Rozrobka ta realizatsiya stratehiyi rozvytku pidpryyemstva v upravlinni zovnishn'otorhovel'nymy operatsiyamy [Development and implementation of an enterprise development strategy in foreign trade operations management]. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/29_PMN_2015/ Economics/2_199266.doc.htm [In Ukrainian].

Piters, T.V. (1986) V poiskakh effektivnogo upravleniya (opyt luchshikh kompaniy) [In search of effective management (experience of the best companies)]. – M.: Progress [In Russian].

Petrushenko, Yu. (2009) Kros-kul'turni aspekty pidvyshchennya efektyvnosti mizhnarodnoho biznesu [Cross-cultural aspects of increasing the international business efficiency]. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu – Herald of Khmelnitsky National University, 5. Retrieved from: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_5_1/pdf/146-148.pdf [In Ukrainian].

Romanukha, О. (2017) Rol' kros-kul'turnykh komunikatsiy u menedzhmenti orhanizatsiy [The role of cross-cultural communications in organizations’ management]. Ekonomika i suspil'stvo – Economics and Society, 9, 608–613. Retrieved from: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/ 103.pdf [In Ukrainian]. 14. Todorova, N. (2008) Kros-kul'turnyy menedzhment [Cross-cultural management]. – Donets'k: DonNTU [In Russian].

Shchetinina, V. & Rudakova, S. & Kravets, S. (2017) Sutnist kros-kulturnoi kompetentnosti: vid teorii do praktyky [The essence of cross-cultural competence: from theory to practice]. Retrieved from: http:www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ei/2012_50 /Buten.pdf

Chandler, А.D. (1969) Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. – The MIT Press [In English].

Huntington, S. (1996) The Clash of Civilizations and Remaking of World Order. – New York: Simon and Schuster [In English].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій