Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Ж

Жулканич, Олександр Михайлович, к.е.н., доц., доц. каф. менеджменту, туристичного і готельно-ресторанного бізнесу Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

З

Заіка, Андрій Миколайович, головний спеціаліст відділу цивільного захисту населення управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради, м. Кам'янське
Завадяк, Наталія Іванівна, студентка 4-го курсу економічного факультету ДВНЗ «УжНУ»
Завадяк, Роман Іванович, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства ДВНЗ «УжНУ»
Заглинська, Любов Василівна, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, Рівненський державний гуманітарний університет
Заглинський, Анатолій Олексійович, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, Національний університет водного господарства та природокористування
Загорулько, Костянтин Андрійович, аспірант кафедри електронної економіки та економічної кібернетики, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»
Зайцев, Олександр Васильович, к.е.н., доцент ка-федри фінансів і підприємництва, Сумський дер-жавний університет
Зайцева, Олена Іванівна, к.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету
Замрій, Оксана Миронівна, старший викладач кафедри менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму
Заславська, Ольга Ігорівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Заславська, Ольга Ігорівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи Ужгородського національного університету, м. Ужгород
Заславська, Ольга Ігорівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської, ДВНЗ «Ужгородський національний університет
Збарська, Анна Василівна, к.е.н., асистент Національний університет біоресурсів і природокористування України
Збарський, Василь Кузьмич, д.е.н., професор кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка
Збарський, Василь Кузьмич, д.е.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Зварич, Олена Ігорівна, к.е.н., асистент, ІваноФранківський університет права імені Короля Данила Галицького, м. Івано-Франківськ
Зелікман, Владислав Давидович, к.т.н, доцент, зав. кафедри обліку і аудиту, Національна металургійна академія України
Зуєва, Олександра Валерівна, аспірант кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Зубілевич, Світлана Яківна, к.е.н, проф., професор кафедри обліку і аудиту, Національний університет водного господарства та природокористування

К

Кіляр, Олександра Романівна, к.е.н., доцент, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
Кічук, Надія Вячеславівна, к.е.н., доцент, Одеський національний університет
Кадар, Тетяна В’ячеславівна, студентка магістерської програми ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
Калач, Ганна Миколаївна, к.е.н.,, доцент кафедри економіки підприємства, Національний університет державної фіскальної служби України
Калачова, Ірина Володимирівна, д.е.н., професор кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет

151 - 175 з 423 результатів    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>