Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Д

Данилевич, Наталія Станіславівна, к.т.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, ВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Даньків, Йосип Якимович, к.е.н., проф, зав. кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Даньків, Йосип Якимович, к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Джаман, Михаил Алексеевич
Дземішкевич, Ігор Олександрович, ст викладач кафедри обліку і оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Черкаси
Диха, Марія Василівна, д.е.н., доц., професор кафедри економіки підприємства і підприємництва, Хмельницького національного університету
Доброва, Наталя Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та планування бізнесу, Одеський національний економічний університет, м. Одеса
Довгунь, Оксана Степанівна, к.е.н., асист. каф. маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка»
Долбнєва, Деніза Вадимівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
Долга, Галина Венедиктівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Домище-Медяник, Алла Михайлівна, к.е.н., викладач кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Домище-Медяник, Алла Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Дочинець, Наталя Мирославівна, к.е.н., доц., доцент кафедри мультимедійних технологій та веб-дизайну, ДВНЗ «Закарпатська академія мистецтв», м. Ужгород
Дребіт, Галина Миколаївна, аспірантка кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
Дубина, Марія Петрівна, к.е.н., асистент Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
Дудар, Володимир Тарасович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування Тернопільського національного економічного університету
Дудар, Тарас Григорович, д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України, професор кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування
Дюк, Оксана Михайлівна, здобувач, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Е

Ерфан, Віталій Йосипович, к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу, менеджменту та логістики, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Ж

Жарнікова, Валерія Владиславівна, аспірант кафедри обліку та оподаткування Факультету обліку, аудиту та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету
Жидяк, Олександра Романівна, д.е.н., доцент, провідний науковий співробітник, ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Житар, Максим Олегович, к.е.н., заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України
Жорж, Л. В., студентка магістерської програми ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Жосан, Ганна Володимирівна, к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу, Херсонський національний технічний університет
Жулканич, Віктор Олександрович, аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

126 - 150 з 423 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>