Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Г

Голочалова, Ирина Николаевна
Голочалова, Ирина Николаевна
Голубка, Олександра Яношівна, к.е.н., доцент каф. економіки підприємства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Гомольська, Вікторія Віталіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та маркетингу Української академії друкарства
Гончаренко, Олена Олексіївна, к.е.н., доцент, проф. кафедри обліку і оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Черкаси
Горобець, Наталія Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і права Дніпровського державного аграрно-економічного університету
Гороховець, Юлія Анатоліївна, магістр, головний бухгалтер ТОВ «ТФС ГмбХ», м. Запоріжжя, Україна
Готра, Вікторія Вікторія Вікторівна, д.е.н., доц., професор кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ «Уж-городський національний університет»
Готько, Наталія Михайлівна, к.е.н., викладач бухгалтерсько-економічних дисциплін ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»
Грінченко, Раїса Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Одеський національний економічний університет, м. Одеса
Грабчук, Ірина Леонідівна, к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
Грановська, Вікторія Григорівна, к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів, докторант ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Гращенко, Ірина Семенівна, к.е.н., доцент, Національний авіаційний університет
Грига, Віталій Юрійович, к.е.н., , с.н.с., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Григоревська, Олена Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ,
Грицак, Оксана Степанівна, к.е.н., асистент кафедри обліку і аудиту, Львівський національний лісотехнічний університет, м. Львів
Гросул, Вікторія Анатоліївна, д.е.н., професор, зав. кафедри економіки і управління, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків
Грубляк, Оксана Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича
Гудзь, Тетяна Павлівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Гусаріна, Наталія Вікторівна, к.е.н., доцент Херсонський національний технічний університет
Гуштан, Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Гуштан, Тетяна Вікторівна, асистент кафедри товарознавства та комерційної діяльності Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Д

Дідик, Н. В., магістрант факультету міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Дідух, Оксана Володимирівна, к.е.н, старший викладач кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
Давиденко, Надія Миколаївна, д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України

101 - 125 з 423 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>