Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Г

Газуда, Сергій Михайлович, к.е.н., викладач ка-федри туристичного та готельно-ресторанного бізне-су Ужгородського торговельно-економічного інсти-туту КНТЕУ
Газуда, Сергій Михайлович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту туристичного і готельно-ресторанного бізнесу, Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Гайдаєнко, Ольга Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу, Одеський національний економічний університет
Галаченко, Олександр Олександрович, к.м.н., доцент ПрАТ ВНЗ "МАУП", м.Вінниця
Галинська, Юлія Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри управління Сумського державного університету, м. Суми,
Ганжа, Богдан Олександрович, аспірант Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, м. Київ
Гапак, Наталія Мирославівна, к.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємства ДВНЗ «Ужго-родський національний університет», с.н.с. Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України
Гапак, Наталія Мирославівна, к.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», с.н.с. Закарпатського регіонального центру соціальноекономічних і гуманітарних досліджень НАН України
Гоголь, Тетяна Василівна, здобувач Київського інституту законодавства Верховної Ради України, викладач Рівненського державного гуманітарного університету
Головчук, Олександр Володимирович, аспірант, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
Голочалова, Ирина Николаевна
Голочалова, Ирина Николаевна
Голубка, Олександра Яношівна, к.е.н., доцент каф. економіки підприємства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Гомольська, Вікторія Віталіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та маркетингу Української академії друкарства
Гончаренко, Олена Олексіївна, к.е.н., доцент, проф. кафедри обліку і оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Черкаси
Горобець, Наталія Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і права Дніпровського державного аграрно-економічного університету
Гороховець, Юлія Анатоліївна, магістр, головний бухгалтер ТОВ «ТФС ГмбХ», м. Запоріжжя, Україна
Готько, Наталія Михайлівна, к.е.н., викладач бухгалтерсько-економічних дисциплін ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»
Грінченко, Раїса Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Одеський національний економічний університет, м. Одеса
Грабчук, Ірина Леонідівна, к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
Грановська, Вікторія Григорівна, к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів, докторант ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Гращенко, Ірина Семенівна, к.е.н., доцент, Національний авіаційний університет
Григоревська, Олена Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ,
Грицак, Оксана Степанівна, к.е.н., асистент кафедри обліку і аудиту, Львівський національний лісотехнічний університет, м. Львів
Гросул, Вікторія Анатоліївна, д.е.н., професор, зав. кафедри економіки і управління, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

76 - 100 з 364 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>