Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

В

Васильчак, Світлана Василівна, д.е.н., професор Львівського державного університету внутрішніх справ
Ведерніков, Михайло Данилович, д.е.н., проф., завідувач кафедри Управління персоналом та економіки праці, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
Величко, Володимир Анатолійович, здобувач кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків
Вепренцова, Ксенія Анатоліївна, студентка 4 курсу кафедри фінансів, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Веселовська, Я. І., студентка спеціальності «Облік і аудит», ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н, доц., доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
Власюк, Анастасія Олегівна, студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Водовозов, Євгеній Наумович, здобувач, Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
Возняк, Галина Василівна, к.е.н., с.н.с., ДУ «Інститут регіональних досліджень, імені М.І. Долішнього НАН України», м. Львів
Волковська, Яна Віталіївна, аспірант кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків
Волощук, Надія Юріївна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту та фінансів Карпатського інституту підприємництва ВНЗ Університету "Україна"

Г

Гаврилець, Олеся Василівна, к.е.н., ст. викл. кафедри обліку і оподаткування та маркетингу ДВНЗ «Мукачівський державний університет», м. Мукачево
Гаврилко, Петро Петрович, к.е.н., професор, директор, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Гаврилко, Петро Петрович, к.е.н., професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Гаврилко, Петро Петрович, к.е.н., професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУк.е.н., професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Газуда, Леся Михайлівна, д.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємства ДВНЗ „Ужгородський національний університет‖
Газуда, Леся Михайлівна, д.е.н., професор кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Газуда, Михайло Васильович, д.е.н., професор кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Ужгородсь-кий національний університет»
Газуда, Михайло Васильович, д.е.н., професор кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Газуда, Сергій Михайлович, к.е.н., викладач ка-федри туристичного та готельно-ресторанного бізне-су Ужгородського торговельно-економічного інсти-туту КНТЕУ
Газуда, Сергій Михайлович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту туристичного і готельно-ресторанного бізнесу, Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Гайдаєнко, Ольга Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу, Одеський національний економічний університет

76 - 100 з 482 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>