Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

В

Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет
Власюк, Анастасія Олегівна, студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Водовозов, Євгеній Наумович, здобувач, Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
Возняк, Галина Василівна, к.е.н., с.н.с., ДУ «Інститут регіональних досліджень, імені М.І. Долішнього НАН України», м. Львів
Волковська, Яна Віталіївна, аспірант кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків
Волощук, Надія Юріївна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту та фінансів Карпатського інституту підприємництва ВНЗ Університету "Україна"

Г

Гаврилець, Олеся Василівна, к.е.н., ст. викл. кафедри обліку і оподаткування та маркетингу ДВНЗ «Мукачівський державний університет», м. Мукачево
Гаврилко, Петро Петрович, к.е.н., професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУк.е.н., професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Гаврилко, Петро Петрович, к.е.н., професор, директор, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Гаврилко, Петро Петрович, к.е.н., професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Газуда, Леся Михайлівна, д.е.н., професор кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Газуда, Леся Михайлівна, д.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємства ДВНЗ „Ужгородський національний університет‖
Газуда, Михайло Васильович, д.е.н., професор кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Газуда, Михайло Васильович, д.е.н., професор кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Ужгородсь-кий національний університет»
Газуда, Сергій Михайлович, к.е.н., викладач ка-федри туристичного та готельно-ресторанного бізне-су Ужгородського торговельно-економічного інсти-туту КНТЕУ
Газуда, Сергій Михайлович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту туристичного і готельно-ресторанного бізнесу, Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Гайдаєнко, Ольга Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу, Одеський національний економічний університет
Галаченко, Олександр Олександрович, к.м.н., доцент ПрАТ ВНЗ "МАУП", м.Вінниця
Галинська, Юлія Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри управління Сумського державного університету, м. Суми,
Ганжа, Богдан Олександрович, аспірант Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, м. Київ
Гапак, Наталія Мирославівна, к.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємства ДВНЗ «Ужго-родський національний університет», с.н.с. Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України
Гапак, Наталія Мирославівна, к.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», с.н.с. Закарпатського регіонального центру соціальноекономічних і гуманітарних досліджень НАН України
Гоголь, Тетяна Василівна, здобувач Київського інституту законодавства Верховної Ради України, викладач Рівненського державного гуманітарного університету
Голик, Василь Романович, аспірант КНЕУ ім. В. Гетьмана
Головчук, Олександр Володимирович, аспірант, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

76 - 100 з 423 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>