Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Б

Благун, Іван Іванович, викладач кафедри менеджменту і маркетингу, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ,
Богінська, Людмила Олексіївна, к.е.н., доцент кафедри будівельного виробництва будівельного факультету Сумського національного аграрного університету,
Боднар, Ольга Василівна, к.е.н., ст.наук. співро-бітник, зав. відділу ціноутворення, кон’юнктури та інфраструктури ринку, ННЦ «Інститут аграрної еко-номіки», м. Київ
Бойко, Ярослав Миколайович, к.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Болгар, Тетяна Миколаївна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава
Бондар, Микола Іванович, д.е.н., професор, декан обліково-економічного факультету, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», м. Київ
Бондаренко, Людмила Миколаївнана, к.е.н., доц., доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків
Борисяк, Олена Володимирівна, здобувачка, провідний спеціаліст Центру працевлаштування та зв’язків з випускниками Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль
Бочан, Віталій Ігорович, аспірант, Львівський національний університет ім. І. Франка
Бошота, Неля Василівна, к.е.н., старший викладач кафедри фінансів, Мукачівський державний університет
Бошота, Неля Василівна, к.е.н., старший викладач кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, м. Мукачево
Брич, Василь Ярославович, д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль
Брохун, Наталія Степанівна, к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, м. Ужгород

В

Вітряк, Т. Б., к.е.н., завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії інституційного забезпечення діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Вагнер, Ірина Михайлівна, к.е.н., старший викладач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Університет банківської справи» Львівський навчально-науковий інститут, м.Львів
Важинський, Федір Анатолійович, к.е.н,, с.н.с., ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Доліш-нього НАН України”
Важинський, Федір Анатолійович, к.е.н., старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень НАН України ім. М.І. Долішнього»
Важинський, Федір Анатолійович, к.е.н., старший науковий співробітник ДУ ―Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України‖
Варава, Андрій Анатолійович, к.е.н., старший вик-ладач кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Варава, Лариса Миколаївна, д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Варцаба, В. І., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Варцаба, Віра Іванівна, д.е.н., доц. завідувач кафедри фінансів і банківської справи Ужгородського національного університету, м. Ужгород
Варцаба, Віра Іванівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Варшава, О. В., аспірант кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Василиха, Наталія Василівна, к.е.н., доцент Ужго-родського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

51 - 75 з 482 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>