Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

В

Важинський, Федір Анатолійович, к.е.н., старший науковий співробітник ДУ ―Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України‖
Важинський, Федір Анатолійович, к.е.н., старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень НАН України ім. М.І. Долішнього»
Варцаба, Віра Іванівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Варцаба, Віра Іванівна, д.е.н., доц. завідувач кафедри фінансів і банківської справи Ужгородського національного університету, м. Ужгород
Василиха, Наталія Василівна, к.е.н., доцент Ужго-родського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Васильчак, Світлана Василівна, д.е.н., професор Львівського державного університету внутрішніх справ
Ведерніков, Михайло Данилович, д.е.н., проф., завідувач кафедри Управління персоналом та економіки праці, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
Величко, Володимир Анатолійович, здобувач кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків
Вепренцова, Ксенія Анатоліївна, студентка 4 курсу кафедри фінансів, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
Власюк, Анастасія Олегівна, студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Водовозов, Євгеній Наумович, здобувач, Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
Возняк, Галина Василівна, к.е.н., с.н.с., ДУ «Інститут регіональних досліджень, імені М.І. Долішнього НАН України», м. Львів
Волковська, Яна Віталіївна, аспірант кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків
Волощук, Надія Юріївна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту та фінансів Карпатського інституту підприємництва ВНЗ Університету "Україна"

Г

Гаврилець, Олеся Василівна, к.е.н., ст. викл. кафедри обліку і оподаткування та маркетингу ДВНЗ «Мукачівський державний університет», м. Мукачево
Гаврилко, Петро Петрович, к.е.н., професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Гаврилко, Петро Петрович, к.е.н., професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУк.е.н., професор, директор Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Гаврилко, Петро Петрович, к.е.н., професор, директор, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Газуда, Леся Михайлівна, д.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємства ДВНЗ „Ужгородський національний університет‖
Газуда, Леся Михайлівна, д.е.н., професор кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Газуда, Михайло Васильович, д.е.н., професор кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Ужгородсь-кий національний університет»
Газуда, Михайло Васильович, д.е.н., професор кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

51 - 75 з 364 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>