Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Б

Бондар, Микола Іванович, д.е.н., професор, декан обліково-економічного факультету, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», м. Київ
Бондаренко, Людмила Миколаївнана, к.е.н., доц., доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків
Борисяк, Олена Володимирівна, здобувачка, провідний спеціаліст Центру працевлаштування та зв’язків з випускниками Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль
Бочан, Віталій Ігорович, аспірант, Львівський національний університет ім. І. Франка
Бошота, Неля Василівна, к.е.н., старший викладач кафедри фінансів, Мукачівський державний університет
Бошота, Неля Василівна, к.е.н., старший викладач кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, м. Мукачево
Брич, Василь Ярославович, д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль
Брохун, Наталія Степанівна, к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, м. Ужгород

В

Вагнер, Ірина Михайлівна, к.е.н., старший викладач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Університет банківської справи» Львівський навчально-науковий інститут, м.Львів
Важинський, Федір Анатолійович, к.е.н,, с.н.с., ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Доліш-нього НАН України”
Важинський, Федір Анатолійович, к.е.н., старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень НАН України ім. М.І. Долішнього»
Важинський, Федір Анатолійович, к.е.н., старший науковий співробітник ДУ ―Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України‖
Варава, Андрій Анатолійович, к.е.н., старший вик-ладач кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Варава, Лариса Миколаївна, д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Варцаба, Віра Іванівна, д.е.н., доц. завідувач кафедри фінансів і банківської справи Ужгородського національного університету, м. Ужгород
Варцаба, Віра Іванівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Варшава, О. В., аспірант кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Василиха, Наталія Василівна, к.е.н., доцент Ужго-родського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Васильчак, Світлана Василівна, д.е.н., професор Львівського державного університету внутрішніх справ
Ведерніков, Михайло Данилович, д.е.н., проф., завідувач кафедри Управління персоналом та економіки праці, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
Величко, Володимир Анатолійович, здобувач кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків
Вепренцова, Ксенія Анатоліївна, студентка 4 курсу кафедри фінансів, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н, доц., доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

51 - 75 з 423 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>