Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

А

Алдохіна, Наталя Іванівна, к.е.н., доц., доцент кафедри економіки та маркетингу Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця, м. Харків
Аль-Газу, Алі Ахмед Мохамед, к.е.н., м. Київ

Б

Бєлоусова, Світлана Володимирівна, ст. викл. кафедри фінансів і кредиту Харківського інституту фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків
Бібікова (Жулканич), Неля Олександрівна, асистент Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Біла, Н. Я., студентка магістерської програми ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
Біланич, Людмила Віталіївна, пров. інж. НДЧ ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Бабяк, Мирослав Юрійович, студент магістерської програми кафедри економіки і підприємництва ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Базалійська, Наталія Петрівна, старший викладач кафедри Управління персоналом та економіки праці, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
Базилюк, Володимир Богданович, к.е.н., доцент кафедри підприємництва та маркетингу, Українська академія друкарства
Баланюк, Іван Федорович, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
Барабаш, Леся Віталіївна, к.е.н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Уманський національний університет садівництва, м. Умань
Барановський, Олександр Іванович, Заслужений економіст України, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Університет банківської справи»
Барчак, Тетяна Петрівна, аспірант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет
Батьковець, Галина Андріївна, к.е.н., доцент, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Батьковець, Наталія Олегівна, к.е.н., доцент, Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка»
Бачо, Роберт Йосипович, к.е.н., доц., завідувач кафедри обліку і аудиту Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ
Безус, Роман Миколайович, д.е.н., професор кафедри маркетингу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
Берча, Оксана Михайлівна, ст. викл. кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Бечко, Петро Кузьмич, к.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань
Биркович, Ліана Михайлівна, магістр ДВНЗ «Уж-городський національний унверситет», агент з митного оформлення у ТОВ «Твоя логістика»
Благун, Іван Іванович, викладач кафедри менеджменту і маркетингу, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ,
Богінська, Людмила Олексіївна, к.е.н., доцент кафедри будівельного виробництва будівельного факультету Сумського національного аграрного університету,
Боднар, Ольга Василівна, к.е.н., ст.наук. співро-бітник, зав. відділу ціноутворення, кон’юнктури та інфраструктури ринку, ННЦ «Інститут аграрної еко-номіки», м. Київ
Бойко, Ярослав Миколайович, к.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Болгар, Тетяна Миколаївна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

26 - 50 з 423 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>