Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

О

Огородник, Валерія Олегівна, к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів і банківської справи Ужгородського національного університету, м. Ужгород
Огородник, Валерія Олегівна, к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Олійник, Євгенія Валеріївна, к.е.н., старший викладач кафедри обліку і фінансів факультету економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Олішевська, Анна Владиславівна, студентка кафедри управління персоналом та економіки праці, ВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Осипова, Марія Михайлівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та планування бізнесу, Одеський національний економічний університет, м. Одеса
Остапчук, Анатолій Дмитрович, к.е.н., доцент, декан факультету аграрного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України
Остап’юк, Мирослав Ярославович, к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту та фінансів, Карпатський інститут підприємництва університету «Україна»

П

Підлипна, Радміла Петрівна, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Підлипний, Юрій Васильович, к.т.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інсти-тут КНТЕУ
Підцерковний, Богдан Васильович, аспірант кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Павлик, Анатолій Володимирович, аспірант кафедри управління, Сумський державний університет, м. Суми
Павликівська, Ольга Іванівна, к.е.н., доцент, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
Павлюк, Олена Олександрівна, к.е.н., доцент, докторант кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ ―Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана‖
Палійчук, Тетяна Володимирівна, аспірант Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ
Палант, Олексій Юрійович, д.е.н., доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
Палига, Євген Миколайович, д.е.н., професор кафедри підприємництва та маркетингу, Українська академія друкарства
Палига, Ігор Євгенович, к.мед.н., магістр з економіки підприємства, директор ТзОВ «Клініка «Альтернатива»
Панасейко, Ірина Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри грошового обігу та банківської справи Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро
Пантєлєєва, Наталія Миколаївна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»
Панчишин, Тарас Володимирович, к.е.н., доцент, доцент кафедри статистики економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Папп, Василь Васильович, д.е.н., проф., професор кафедри туризму і рекреації, Мукачівський державний університет, м. Мукачево
Папп, Василь Васильович, д.е.н., проф., професор кафедри туризму і рекреації, Мукачівський державний університет
Парасюк, Ірина Володимирівна, магістр інформаційних систем в менеджменті, здобувач кафедри інформаційних систем в менеджменті Львівського національного університету ім. І. Франка, м. Львів
Пашко, Павло Володимирович, д.е.н., професор кафедри митної справи, Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи Університету державної фіскальної служби України
Переверзєва, Анна Василівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії, Запорізький національний університет

226 - 250 з 364 результатів    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>