Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

К

Кравченко, Віра Олексіївна, к.е.н., професор, професор кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, Одеський національний економічний університет
Краснюк, Максим Тарасович, к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
Кубіній, Володимир Володиммирович, к.е.н., докторант кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород
Кубіній, Володимир Володимирович, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Кубіній, Наталія Юріївна, к.е.н., проф., професор кафедри економіки і підприємництва ДВНЗ «Уж-городський національний університет»
Кубиний, Наталья Юрьевна
Кубиний, Наталья Юрьевна
Курій, Ірина Ярославівна, магістр кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу, ЛНУ ім. Івана Франка
Курей, Оксана Андріївна, к.е.н., доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Кустаровський, Олександр Дмитрович, аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
Кутах, Катерина Миколаївна, асистент кафедри економіки Сумського національного аграрного університету, м. Суми

Л

Лазур, Сергій Петрович, к.е.н., доцент кафедри фінансів, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Лалакулич, Марія Юріївна, к.е.н., доцент Ужгородського торговельно-економічного інституту, Київського національного торговельно-економічного університету
Лалакулич, Марія Юріївна, к.е.н., доцент Ужгородсь-кого торговельно-економічного інституту КНТЕУлітературі
Ластівка, Василь Васильович, студент магістерської програми ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Лендєл, М. А., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту туристичного та готельно- ресторанного бізнесу
Лендєл, Михайло Андрійович, д.е.н., проф., зав. каф. менеджменту, туристичного і готельно-ресторанного бізнесу Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Лендєл, Михайло Андрійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Лещенко, Олена Юріївна, асистент кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету
Ливдар, Марта Василівна, к.е.н, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
Липов, В. В., доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
Лозовська, Ганна Миколаївна, к.е.н., старший викладач, Одеська національна академія харчових технологій, м.Одеса
Луцків, Олена Миколаївна, к.е.н., с.н.с. ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН Ук-раїни»

М

Мікловда, Василь Петрович, д.е.н., проф., членкор. НАН України, завідувач кафедри економіки підприємства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Мікловда, Василь Петрович, д.е.н., проф., член-кор. НАН України, завідувач кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

226 - 250 з 482 результатів    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>