Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Ш

Шарковська, Світлана Вікторівна, аспірантка кафедри економічної теорії Національного університету біоресурсів і природокористування України
Швець, Ірина Борисівна, д.е.н., проф., проректор з міжнародних зв‘язків, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Шевців, Любов Юліанівна, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу, ЛНУ ім. Івана Франка
Шевчук, Ніна Сергіївна, к.е.н., доц., Одеський національний економічний університет
Шевчук, Ніна Сергіївна, к.е.н., доцент, Одеський національний економічний університет
Шелемба, Марта Михайлівна, аспірантка кафедри політології і державного управління, ДВНЗ «Уж-городський національний університет»
Шепель, Інеса Вадимівна, к.е.н., доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Шестак, Мирослава Сергіївна, магістрант, 6 курс, спеціальність економіка підприємства, ДВНЗ «Ужго-родський національний університет»
Шинкар, Світлана Миколаївна, здобувач, Українська академія друкарства
Шот, Анна Петрівна, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу, ЛНУ ім. Івана Франка
Шот, Анна Петрівна, к.е.н, доц., доцент кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу, ЛНУ ім. Івана Франка
Шпак, Олена Олександрівна, аспірантка, На-ціональний університет біоресурсів і природокористування України
Шпикуляк, Олександр Григорович, д.е.н., професор, заступник директора з науково-організаційної та інноваційної роботи Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», м. Київ
Шталь, Тетяна Валеріївна, д.е.н., проф., професор кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків
Штерма, Тетяна Василівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва, Приватний вищий навчальний заклад Буковинський університет
Штулер, Ганна Гордіївна, ст. викладач кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Шульц, Світлана Леонідівна, д.е.н., проф., завідувач відділу ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

1 - 17 з 17 результатів