Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Д

Дідик, Н. В., магістрант факультету міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Дідух, Оксана Володимирівна, к.е.н, старший викладач кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»
Давиденко, Надія Миколаївна, д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України
Давидов, О. І., кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Данилевич, Н. С., к.т.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, ВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Данилевич, Наталія Станіславівна, к.т.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, ВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Даньків, Й. Я.
Даньків, Й. Я., к.е.н., проф., завідувач кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород. (Україна)
Даньків, Йосип Якимович, к.е.н., проф, зав. кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Даньків, Йосип Якимович, к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Дем’янова, Ю. О.
Джаман, Михаил Алексеевич
Дземішкевич, Ігор Олександрович, ст викладач кафедри обліку і оподаткування Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Черкаси
Диха, Марія Василівна, д.е.н., доц., професор кафедри економіки підприємства і підприємництва, Хмельницького національного університету
Доброва, Наталя Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та планування бізнесу, Одеський національний економічний університет, м. Одеса
Довгунь, Оксана Степанівна, к.е.н., асист. каф. маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка»
Долбнєва, Деніза Вадимівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
Долга, Галина Венедиктівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Домище-Медяник, Алла Михайлівна, к.е.н., викладач кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Домище-Медяник, Алла Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Дочинець, Наталя Мирославівна, к.е.н., доц., доцент кафедри мультимедійних технологій та веб-дизайну, ДВНЗ «Закарпатська академія мистецтв», м. Ужгород
Дребіт, Галина Миколаївна, аспірантка кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
Дубина, Марія Петрівна, к.е.н., асистент Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
Дудар, Володимир Тарасович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування Тернопільського національного економічного університету
Дудар, Тарас Григорович, д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України, професор кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування

1 - 25 з 26 результатів    1 2 > >>