Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

В

Вітряк, Т. Б., к.е.н., завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії інституційного забезпечення діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Вагнер, Ірина Михайлівна, к.е.н., старший викладач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Університет банківської справи» Львівський навчально-науковий інститут, м.Львів
Важинський, Ф. A.
Важинський, Федір Анатолійович, к.е.н., старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень НАН України ім. М.І. Долішнього»
Важинський, Федір Анатолійович, к.е.н., старший науковий співробітник ДУ ―Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України‖
Важинський, Федір Анатолійович, к.е.н,, с.н.с., ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Доліш-нього НАН України”
Варава, Андрій Анатолійович, к.е.н., старший вик-ладач кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Варава, Лариса Миколаївна, д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Варцаба, В. І., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Варцаба, Віра Іванівна, д.е.н., доц. завідувач кафедри фінансів і банківської справи Ужгородського національного університету, м. Ужгород
Варцаба, Віра Іванівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Варшава, О. В., аспірант кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Василиха, Наталія Василівна, к.е.н., доцент Ужго-родського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Васильчак, Світлана Василівна, д.е.н., професор Львівського державного університету внутрішніх справ
Ведерніков, Михайло Данилович, д.е.н., проф., завідувач кафедри Управління персоналом та економіки праці, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
Величко, Володимир Анатолійович, здобувач кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків
Вепренцова, Ксенія Анатоліївна, студентка 4 курсу кафедри фінансів, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Веселовська, Я. І., студентка спеціальності «Облік і аудит», ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н, доц., доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет
Власюк, Анастасія Олегівна, студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Водовозов, Євгеній Наумович, здобувач, Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
Возняк, Галина Василівна, к.е.н., с.н.с., ДУ «Інститут регіональних досліджень, імені М.І. Долішнього НАН України», м. Львів

1 - 25 з 27 результатів    1 2 > >>