Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

В

Вагнер, Ірина Михайлівна, к.е.н., старший викладач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Університет банківської справи» Львівський навчально-науковий інститут, м.Львів
Важинський, Федір Анатолійович, к.е.н., старший науковий співробітник ДУ ―Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України‖
Важинський, Федір Анатолійович, к.е.н., старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень НАН України ім. М.І. Долішнього»
Варцаба, Віра Іванівна, д.е.н., доц. завідувач кафедри фінансів і банківської справи Ужгородського національного університету, м. Ужгород
Варцаба, Віра Іванівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів і банківської справи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Василиха, Наталія Василівна, к.е.н., доцент Ужго-родського торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Васильчак, Світлана Василівна, д.е.н., професор Львівського державного університету внутрішніх справ
Ведерніков, Михайло Данилович, д.е.н., проф., завідувач кафедри Управління персоналом та економіки праці, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
Величко, Володимир Анатолійович, здобувач кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків
Вепренцова, Ксенія Анатоліївна, студентка 4 курсу кафедри фінансів, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
Вигівська, Ірина Миколаївна, к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир
Власюк, Анастасія Олегівна, студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Водовозов, Євгеній Наумович, здобувач, Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
Возняк, Галина Василівна, к.е.н., с.н.с., ДУ «Інститут регіональних досліджень, імені М.І. Долішнього НАН України», м. Львів
Волковська, Яна Віталіївна, аспірант кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків
Волощук, Надія Юріївна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту та фінансів Карпатського інституту підприємництва ВНЗ Університету "Україна"

1 - 18 з 18 результатів