Том 2, № 49 (2017)

Зміст

РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В БІОЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ: ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Іван Федорович Баланюк, Людмила Степанівна Сас 13-18
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) PDF (Русский)
Михаил Алексеевич Джаман 19-26
«РИНОК ІДЕЙ» ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Роман Іванович Завадяк, Наталія Іванівна Завадяк 27-31
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Микола Йосипович Малік, Олександр Григорович Шпикуляк, Олег Миколайович Супрун 32-37
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДО 2020 РОКУ PDF
Михайло Андрійович Лендєл, Олександр Михайлович Жулканич, Людмила Юріївна Чобаль 38-44
ДІЯЛЬНІСТЬ ТНК НА СВІТОВОМУ НАФТОВОМУ РИНКУ PDF
Ірина Святославівна Скороход, Ілона Михайлівна Миронюк 45-48

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА: СУТНІСТЬ І ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Неля Олександрівна Бібікова (Жулканич) 49-58
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗРОБОК В УКРАЇНІ PDF
Федір Анатолійович Важинський, Марія Юріївна Лалакулич 59-64
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СФЕРИ АГРАРНОГО РИНКУ PDF
Сергій Михайлович Газуда 65-70
МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Тарас Григорович Дудар, Володимир Тарасович Дудар 71-76
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Надія Вячеславівна Кічук, Наталія Євгенівна Сілічєва 77-83
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
Марія Йосипівна Ковач 84-89
ОЦІНКА СТАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ PDF
Андрій Миколайович Михайлов 90-94
МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ PDF
Ольга Вікторівна Мошак, Алла Михайлівна Домище-Медяник 95-98
ІНВЕСТУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ – ЗАПОРУКА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Тарас Володимирович Панчишин 99-104
СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТРИСТОРОННЬОГО ПАРТНЕРСТВА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК PDF
Вікторія Євгенівна Слюсаренко 105-109

РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

СПІВПРАЦЯ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА БІЗНЕСУ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ PDF
Оксана Михайлівна Берча 110-115
РОЛЬ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Світлана Василівна Васильчак, Олександра Романівна Жидяк, Марія Петрівна Дубина 116-121
ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА СФЕРИ СІЛЬСЬКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМУ PDF
Петро Петрович Гаврилко, Анатолій Володимирович Колодійчук 122-125
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ГІРСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ PDF
Леся Михайлівна Газуда, Віталій Йосипович Ерфан, Василина Василівна Польовська 126-132
СФЕРА ПІДПРИЄМНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР PDF
Михайло Васильович Газуда, Мирослава Сергіївна Шестак 133-138
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ PDF
Олександр Олександрович Галаченко, Оксана Миронівна Замрій 139-142
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Василь Степанович Морохович 143-146
ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ PDF
Євген Миколайович Палига, Володимир Богданович Базилюк 147-154
ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ PDF
Богдан Васильович Підцерковний 155-159
НАПРЯМИ АКТИВИЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ PDF
Наталія Євгенівна Сілічєва 160-165
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОЇ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Ігор Іванович Ярема 166-170

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Людмила Олексіївна Богінська, Оксана Вікторівна Юрченко 171-176
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ PDF
Наталія Василівна Василиха, Катерина Петрівна Індус, Наталія Михайлівна Готько 177-181
ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЕКСКУРСІЙНОЇ РОБОТИ PDF
Петро Петрович Гаврилко, Мирон Іванович Тімко 182-188
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ PDF
Алла Михайлівна Домище-Медяник, Михайло Петрович Кляп 189-196
РОЗВИТОК СВИНАРСТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
Василь Кузьмич Збарський, Анна Василівна Збарська, Олена Олександрівна Шпак 197-202
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО – ЕФЕКТИВНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Василь Кузьмич Збарський, Анатолій Дмитрович Остапчук 203-209
АНАЛІЗ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ, ЩО ВИЗНАЧАЄ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ PDF
Ірина Володимирівна Калачова, Едіта Михайлівна Тютюк 210-216
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОРУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
Дмитро Вікторович Обертан 217-224
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЙ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Ігор Євгенович Палига 225-230
ФАКТОРИ ТА МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ СОНЯШНИКУ PDF
Світлана Вікторівна Шарковська 231-236

РОЗДІЛ 5. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Світлана Володимирівна Бєлоусова 237-241
ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ТА ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Надія Юріївна Волощук 242-248
УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Тетяна Вікторівна Гуштан 249-253
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА В УМОВАХ КРИЗИ PDF
Юрій Васильович Підлипний 254-258
ОБЛІК І АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Валентин Трохимович Сусіденко, Радміла Петрівна Підлипна, Еріка Федорівна Югас 259-264

РОЗДІЛ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ PDF
Ольга Василівна Боднар 265-271
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Леся Петрівна Рибакова 272-276
АУДИТ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Марія Іллівна Симочко 277-281
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Оксана Володимирівна Чумак, Наталія Миколаївна Пономаренко 282-287
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук 288-294