№ 2(50) (2017)

Зміст

РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЗМІСТ ТА ІМПЕРАТИВИ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Василь Петрович Мікловда, Вікторія Володимирівна Маргитич, Андрій Роальдович Фіалковський 16-22
СУЧАСНІ КОНЦЕПТИ ІННОВАЦІЙОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Володимир Володимирович Кубіній 23-27
ДЕТЕРМІНАНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Максим Олександрович Мороз 28-35
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
Юрій Денисович Радіонов 36-45
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Ірена Ігорівна Свидрук 46-51

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ: НОВИЙ ВИМІР PDF
Вікторія Віталіївна Гомольська 52-58
ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ – ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Олегівна Ільєнко, Юлія Олегівна Спасенко 59-66
ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЧНІ ВИКЛИКИ ТА СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Марина Анатоліївна Кальницька 67-74
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ЧИННИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Галина Миколаївна Колісник, Марія Василівна Диха 75-82
ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННІХ СТРАТЕГИЙ: РЕТРОСПЕКТИВНІЙ БЕКГРАУНД PDF (Русский)
Наталья Юрьевна Кубиний, Елена Васильевна Пулянович, Тамила Ивановна Косовилка 83-86
ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Крістіна Володимирівна Новікова 87-95
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ PDF
Анатолій Володимирович Павлик 96-100
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Анастасія Іванівна Табанова 101-106
ІНСТИТУЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА НАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ PDF
Іван Іванович Черленяк, Катерина Сергіївна Машіко 107-116

РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ PDF
Неля Василівна Бошота, Василь Васильович Папп 117-122
ЕКОНОМІЧНА СПРОМОЖНІСТЬ ГРОМАД: КЛАСТЕРУВАННЯ НА ОСНОВІ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ PDF
Наталія Мирославівна Гапак, Ярослав Миколайович Бойко 123-127
REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH CRAFTS TOWARDS THE CREATIVE INDUSTRIES PDF (English)
Eva Hvizdová 128-130
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
Олена Ігорівна Зварич 131-137
ОЦІНКА ТА МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
В’ячеслав Валерійович Святогор 138-145
МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЕКЗОГЕННИХ ТА ЕНДОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ РИНКІВ PDF
Богдан Михайлович Торб’як 146-150
ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПАРАМЕТРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Олена Юріївна Чуріканова, Костянтин Андрійович Загорулько 151-158

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ АГРАРНИХ ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОНВЕНРСІЙНОМУ ТА ПОСТКОНВЕРСІЙНОМУ ПЕРІОДАХ PDF
Роман Миколайович Безус, Олена Юріївна Лещенко 159-163
FEATURES OF THE FORMATION OF A COMPREHENSIVE CONSULTING PROJECT FOR MACHINE-BUILDING ENTERPRISE PDF (English)
Maryana Bortnikova 164-171
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Василь Ярославович Брич, Олена Володимирівна Борисяк 172-179
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ PDF
Наталя Василівна Доброва, Марія Михайлівна Осипова, Наталія Валентинівна Сментина 180-186
АВТОМАТИЗАЦІЯ ЛОГІСТИКИ: СУЧАСНІ РІШЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Оксана Степанівна Довгунь, Катерина Зіновіївна Стасюк 187-191
КАУЗАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ТРАНСФОРМАЦІЙ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Євген Анатолійович Івченко 192-197
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МАРКЕТИНГОВИХ СЕРВІСІВ УКРАЇНИ PDF
Ганна Миколаївна Лозовська 198-205
FORMING OF INTERNATIONAL PRODUCT STEWARDSHIP PDF (English)
Mazur Volodymyr 206-211
РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Дмитро Олександрович Пруненко 212-217
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД1 PDF
Людмила Юріївна Сагер 218-222
ОПТИМІЗУВАННЯ ВИТРАТ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО СПІВПРАЦІ АУТСОРСИНГОВИХ КОМПАНІЙ PDF
Софія Омелянівна Сухоняк 223-229

РОЗДІЛ 5. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

ЧИННИКИ, СЦЕНАРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ1 PDF
Олександр Іванович Барановський 230-238
АНОМАЛІЇ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ ЯК ФАКТОР ІРРАЦІОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ІНВЕСТОРІВ PDF
Іван Іванович Благун 239-244
КОНСТРУЮВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНИХ ЕФЕКТІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ PDF
Віра Іванівна Варцаба, Олена Василівна Мостіпака 245-252
ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗА РАХУНОК РОЗПОДІЛУ ПРИРОДО-РЕСУРСНОЇ РЕНТИ ПАЛИВОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юлія Вікторівна Галинська 253-260
ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Ольга Ігорівна Заславська, Валерія Олегівна Огородник 261-266
MODEL OF FINANCIAL SUPPORT FOR INNOVATIVE ACTIVITIES OF SMALL ENTERPRISES PDF (English)
V Zianko, L. O. Nikiforova, Xinying Dong 267-272
МОДЕЛІ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ PDF
Тетяна Володимирівна Палійчук 273-279
ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ МАКСИМІЗАЦІЇ ВИГОД ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ДЕРЖАВИ PDF
Світлана Василівна Святаш 280-285
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
Сергій Миколайович Стабіас 286-290

РОЗДІЛ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Микола Іванович Бондар, Наталя Юріївна Єршова 291-298
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ PDF
Наталія Степанівна Брохун, Людмила Степанівна Новіченко 299-304
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ: ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Ірина Леонідівна Грабчук, Олена Олександрівна Григоревська 305-309
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Яна Віталіївна Волковська 310-315
ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: МОДИФІКАЦІЯ ПІД ВПЛИВОМ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ НЕБАНКІВСЬКИМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ УСТАНОВАМИ PDF
Олена Олексіївна Гончаренко, Ігор Олександрович Дземішкевич 316-324
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМ ЛОЯЛЬНОСТІ PDF
Олена Анатоліївна Соболєва-Терещенко, Валерія Владиславівна Жарнікова 325-332