№ 1(51) (2018)

Зміст

РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

МАТРИЦЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Василь Петрович Мікловда, Володимир Володиммирович Кубіній, Валентин Трохимович Сусіденко, Еріка Федорівна Югас 19-22
SELECTED ISSUES OF CAUSALITY IN ECONOMICS PDF (English)
Marián Marianovich Ambrozy 23-27
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВАЖЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ PDF
Віктор Олександрович Жулканич 28-37
ОСНОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВІДНОСИН ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ PDF
Любов Василівна Заглинська, Анатолій Олексійович Заглинський 38-42
ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇН PDF
Марина Анатоліївна Кальницька, Владислава Романівна Стецишин 43-46
КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ PDF
Віра Олексіївна Кравченко 47-52
ДОВЕРИЕ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ PDF (Русский)
Виталий Викторович Сержанов, Наталья Юрьевна Кубиний, Виктория Тарасовна Минкович 53-58

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Людмила Віталіївна Біланич, Олександра Яношівна Голубка 59-67
ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ В АГРОПІДПРИЄМСТВАХ НА ПІДСТАВІ SWOT-АНАЛІЗУ PDF
Наталія Миколаївна Горобець 68-73
ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМУ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ УСВІДОМЛЕНОГО СПОЖИВАННЯ PDF
Олена Іванівна Зайцева, Ганна Володимирівна Жосан 74-78
ВИДИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Галина Миколаївна Колісник, Ганна Гордіївна Штулер 79-85
РОЗБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЧАСТИНІ ВІДБОРУ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ PDF
Аліса Олексіївна Костенко, Павло Володимирович Пашко 86-90
ОЦІНКА РІВНЯ ЖИТТЯ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ: НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ PDF
Анна Василівна Переверзєва 91-94
АУТСОРСИНГ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ PDF
Вікторія Олексіївна Письмак 95-100
ВПЛИВ ПДВ НА СТАН ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ PDF
Наталія Петрівна Стахова, Тетяна Василівна Штерма 101-109
СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ PDF
Олена Олександрівна Ципліцька 110-116
ДУАЛЬНІСТЬ СМИСЛОВОЇ ПЛАТФОРМИ ТЕХНОЛОГІЇ ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ PDF
Іван Іванович Черленяк, Оксана Андріївна Курей 117-125
ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДІЇ ЗВТ+ З ЄС PDF
Ірина Борисівна Чичкало-Кондрацька, Анастасія Олегівна Власюк, Дарія Сергіївна Кондрацька 126-132

РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

КУПІВЕЛЬНА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНУ PDF
Наталія Олегівна Батьковець, Галина Андріївна Батьковець 133-136
СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ PDF
Петро Петрович Гаврилко, Анатолій Володимирович Колодійчук, Федір Анатолійович Важинський 137-141
АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ БУКОВИНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
Галина Венедиктівна Долга 142-148
ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Михайло Андрійович Лендєл, Василь Степанович Морохович 149-152
ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ PDF
Михайло Андрійович Лендєл, Сергій Михайлович Газуда, Леся Михайлівна Газуда 153-160
МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ГАРАНТІЙ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Андріана Володимирівна Мазур, Марта Василівна Ливдар, Оксана Володимирівна Дідух 161-164
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ БАЗОВИХ ІНСТИТУТІВ НА РОЗВИТОК ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Євген Миколайович Палига, Людмила Анатоліївна Циганко 165-169
АНАЛІЗ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Олександра Олександрівна Цанько 170-175

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ксенія Анатоліївна Вепренцова 176-181
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВПРОВАДЖЕННЯ Е-КВИТКА В НАЗЕМНОМУ ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Євгеній Наумович Водовозов, Олексій Юрійович Палант 182-185
ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ НА ЗАСАДАХ ОПТИМІЗАЦІЇ PDF
Михайло Васильович Газуда, Мирослава Романівна Стеців 186-190
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ольга Миколаївна Гайдаєнко 191-196
ORGANIC FARMING AS A KEY PILLAR OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT – RURAL TOURISM, AGRO-TOURISM AND ECO-TOURISM PDF (English)
Eva Hvizdovа 197-200
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Вікторія Григорівна Грановська 201-204
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ АДАПТИВНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМПАНІЙ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Ірина Семенівна Гращенко, Максим Тарасович Краснюк, Олександр Дмитрович Кустаровський 205-211
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Наталія Вікторівна Гусаріна 212-216
ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ PDF
Тетяна Вікторівна Гуштан, Сергій Петрович Лазур, Марія Юріївна Лалакулич 217-222
ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ: ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ, МОЖЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Станіславівна Данилевич, Оксана Миколаївна Поплавська, Анна Владиславівна Олішевська 223-229
МОДЕЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ М'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Світлана Олександрівна Магденко 230-235
TIER STRATEGY – AN EFFECTIVE MARKETING INSTRUMENT IN HOTEL INDUSTRY PDF (English)
Volodymyr Mazur 236-242
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ольга Іванівна Павликівська, Олександра Романівна Кіляр 243-249
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Христина Станіславівна Передало, Ганна Андріївна Козар 250-256
УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ ТА МЕХАНІЗМІВ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Анатолій Анатолійович Постол 257-261
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ПРОЦЕСІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Людмила Степанівна Сас 262-265
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНЦІЙ PDF
Людмила Василівна Соколова, Ольга Володимирівна Колісник, Олег Євгенович Соколов 266-272
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПРИ ВИХОДІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА РИНОК ЙОРДАНІЇ PDF
Ірина Борисівна Швець, Олександра Миколаївна Следь, Алі Ахмед Мохамед Аль-Газу 273-280
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ АСПЕКТІВ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Любов Юліанівна Шевців, Ірина Ярославівна Курій 281-287
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ніна Сергіївна Шевчук 288-291
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Світлана Миколаївна Шинкар 292-297
МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЧАСУ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Марина Євгеніївна Юрченко, Андрій Миколайович Акименко 298-302

РОЗДІЛ 5. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

FORMATION OF FINANCING SOURCES OF CURRENT ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES PDF (English)
Lesya Vitaliivna Barabash, Olexander Volodymyrovych Rolinsky, Maxim Olegovich Kobilyansky 303-310
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Віра Іванівна Варцаба 311-316
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
Оксана Михайлівна Грубляк, Максим Володимирович Карвацький 317-321
АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА В ПЛАНУВАННІ ТА КОНТРОЛІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ PDF
Галина Миколаївна Дребіт 322-330
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Максим Олегович Житар 331-334
ДЕРЖАВНІ БАНКИ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ PDF
Вікторія Григорівна Костогриз, Мирослава Емілівна Хуторна 335-341
ТEOРEТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ IНВECТУВAННЯ РOЗВИТКУ AГРAРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Галина Василівна Миськів, Оксана Валеріївна Фурсіна 342-347
THE STATUS OF ENVIRONMENTAL TAXES IN THE TAX SYSTEM OF THE SLOVAK REPUBLIC IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN UNION'S ENVIRONMENTAL POLICY PDF (English)
Viera Mokrisova 348-351
ОЦІНКА ВАРТОСТІ РЕСТОРАНУ ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Валерія Олегівна Огородник, Ольга Ігорівна Заславська, Евеліна Олександрівна Сіра 352-355
РОЗВИТОК СИСТЕМ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ PDF
Олена Олександрівна Павлюк 356-362
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ PDF
Наталія Миколаївна Пантєлєєва 363-369
ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРАЇНИ PDF
Василь Васильович Папп, Неля Василівна Бошота 370-374
ФОРМУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНОСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ PDF
Олександр Сергійович Силкін 375-380
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ PDF
Наталія Станіславівна Танклевська, Віталіна Вікторівна Ярмоленко 381-386
ПРАВИЛА ОПОДАТКУВАННЯ Й ФІСКАЛЬНІ ВИЛУЧЕННЯ: ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДНОСТІ PDF
Ірина Петрівна Хомин, Надія Іванівна Синькевич 387-392
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ НА ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ PDF
Анна Петрівна Шот 393-400

РОЗДІЛ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

ОСОБИСТІ КОМПЕТЕНЦІЇ БУХГАЛТЕРА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Вікторія Костянтинівна Макарович 401-406
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ АКЦИЙ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА PDF (Русский)
Ирина Николаевна Голочалова, Виорел Иванович Цуркану 407-415
МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ PDF
Інна Вікторівна Карпенко 416-424
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Світлана Вікторівна Коваль 425-429
АУДИТ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Євгенія Валеріївна Олійник 430-435
РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ PDF
Тетяна Василівна Савчук, Інна Михайлівна Негрич, Сергій Андрійович Побігун 436-441
ОБЛІКОВА ФІЛОСОФІЯ В СИСТЕМІ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ PDF
Віта Зеновіївна Семанюк 442-448
КОНЦЕПЦІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олег Григорійович Сокіл 449-456
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ ОБЛІКОВИХ РОБІТ PDF
Рената Борисівна Сокольська, Владислав Давидович Зелікман, Ірина Андріївна Фандєєва 457-462
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Алла Миколаївна Толмачова 463-467
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Інеса Вадимівна Шепель 468-474
КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ДЛЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Алла Іванівна Ясінська, Наталія Олегівна Микитюк 475-480