DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.110-118 Т.1.

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

Наталя Іванівна Алдохіна, Олена Іванівна Комаріст

Анотація


Проаналізовано підходи до визначення внутрішнього маркетингу починаючи з періоду його зародження, визначені недоліки формулювань змісту цього поняття. Запропоноване уточнене визначення суті внутрішнього маркетингу.Обґрунтовано важливу роль внутрішніх комунікацій для підвищення ефективності внутрішнього маркетингу та діяльності підприємства. Серед інструментів внутрішніх комунікацій, переваги яких на багатьох підприємствах не використовуються повною мірою, виявлено такий засіб, як соціальні мережі. На основі аналізу досвіду використання соціальних мереж у внутрішніх комунікаціях підприємств виявлені їх переваги та загрози. Узагальнено практичні рекомендації щодо створення та підтримки соціальних мереж на підприємствах, завдяки яким можна отримати довготривалий ефект.

Ключові слова


внутрішній маркетинг; внутрішні комунікації; соціальні мережі; персонал; управління персоналом.

Повний текст:

PDF

Посилання


Grönroos, C. (1985). Internal marketing – theory and practice. American Marketing Association's Services Conference Proceedings, 1985, 41-70.

Berry, L. L., & Parasuraman, A. (2004). Marketing Services: Competing Through Quality. New York: The Free Press.

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2009). Services marketing: integrating customer focus across the firm (5th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2011). Marketing Management (14th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Lovelock, K. (2005). Marketing uslug: personal, tehnologiya, strategiya [Service marketing: people, technology, strategy] (4th ed.). M.: Izdatelskiy dom «Vilyams» [in Russian].

Reshetnikova, I. L. (2015). Vnutrishnii marketyng u systemi marketyngu pidpryiemstva [The internal marketing in enterprise marketing system]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 1. Retrieved from http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ sites/default/files/mmi2015_1_45_55_0.pdf [in Ukrainian].

Sagaidak, M.P. (2013). Formirovanie kontseptsii vnutrennego marketinga predpriyatiy sfery uslug [Creating the conception of internal marketing on interpreneur services]. Menedzhment i marketing. Tekushchie nauchnye problemy Vostochnoi Evropy: collective monography – Management and marketing. Current scientific problems of East Europe: collective monography, (pp. 136-147). Lublin: Politechnika Lubelska [in Russian].

Dehtiar, A. O., & Bublii, M. P. (2014). Vnutrishni komunikatsiyi pidpryiemstva yak chynnyk motyvatsii personalu [The enterprise’s internal communications as a factor of personnel motivation]. Visnyk Harkivskoi derzhavnoi akademii kultury – Bulletin of Kharkiv State Academy of Culture, 43, 165-173 [in Ukrainian].

Nesmeeva, A. F. (Comp.). (2013). Vse o vnutrennih kommunikatsiyah [Everything about internal communications]. M.: ID «Medialayn», Alpina Publisher [in Russian].

Minaeva, L. V. (2013). Vnutrikorporativnye svyazi s obschestvennostyu. Teoriya i praktika [Internal public relations. Theory and practice]. M. : Aspekt Press [in Russian].

Ahmed, P. K., & Rafiq, M. (2002). Internal marketing. Tools and concepts for customer-focused management. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Berry, L.L. (1981). The employee as a customer. Journal of retail banking, 3, 25-28.

George, W. R. (1977). The retailing of services – challenging future. Journal of Retailing, 3, 85-98.

Murray, J. G. (1979). The importance of internal marketing. Bankers Magazine, 4, 38-40.

Thompson, T. W., Berry, L. L., & Davidson, P. H. (1978). Banking Tomorrow: Managing Markets Through Planning. New York: Van Nostrand Reinhold.

Winter, J. P. (1985). Getting your house in order with internal marketing: a marketing prerequisite. Health Marketing Quarterly, 3 (1), 69.

Aldokhina N.I. (2015). Vnutrishnii marketynh: kliuchovi aspekty ta problemy zastosuvannia na suchasnyh pidpryiemstvah [Internal marketing: key aspects and problems of application at modern enterprises]. Suchasnyi marketynh: analiz ta perspektyvy rozvytku: scientific edition – Modern marketing: analysis and development prospects: scientific edition] (pp. 68 – 87). Kharkiv: Vyd. HNEU Im. S. Kuznetsya [in Ukrainian].

Egan, J. (2015). Marketing Communications (2nd ed.). London: SAGE Publications Ltd.

Varney, C. (2014). Using Social Media for Internal Communications. Retrieved from www.brandwatch.com//01/internal-communications-a-look-at-the-untold-story-of-marketing.

Site of the company Statista Inc. www.statista.com. Retrieved from http://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users.

Huy, Q., & Shipilov, A. (2012). The Key to Social Media Success Within Organizations. MIT Sloan Management Review, 4. Retrieved from http://sloanreview.mit.edu/article/the-key-to-social-media-success-within-organizations.

The Use of Social Media in Internal Marketing Communication (2013). Retrieved from https://marketing.conference-services.net/resources/ 327/3554 /pdf / AM_0277_paper.pdf

Culhane, D. (2008). Blog logs a culture change. Communication World, 25(1), 40-41.

Truss, K, Soane, E., Edwards, C., Wisdom, K., Croll, A., & Burnett, J. (2006). Working life: employee attitudes and engagement. London: Chartered Institute of Personnel and Development.

Miles, S. J., & Muuka, G. N. (2011). Employee Choice of Voice: A New Workplace Dynamic. The Journal of Applied Business Research, 27(4), 91-103. Retrieved from http://cluteinstitute.com/ojs/ index.php /JABR/article/ viewFile/4659/4748

Zeitlin, M. (2014). Morgan Stanley Advisers Can Now Write Their Own Tweets, With Supervisor Approval. Retrieved from http://www.buzzfeed.com/ matthewzeitlin/morgan-stanley-advisers-can-now-write-their-own-tweets-with#. knPdvePge
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій