Редакційна політика

Галузь та проблематика

Макроекономічні дослідження;
Економіка та управління національним господарством;
Регіональні соціально-економічні дослідження;
Економіка підприємств і галузей;
Фінанси і банківська справа;
Бухгалтерський облік і аудит.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 5. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Розділ 1. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Розділ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Розділ 3. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Розділ 4. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Розділ 5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Положення

про рецензування та порядок проходження статей у Науковому віснику Ужгородського університету. Серія «Економіка»

1. Це положення визначає порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції наукового вісника Ужгородського університету. Серія «Економіка»

2. Ціль рецензування полягає у підвищенні якості наукових статей, які публікуються у віснику, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

4. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог щодо етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях і бути об'єктивними та максимально неупередженими.

5. У рецензії виокремлюються такі питання:

  • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
  • чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;
  • чи має зміст статті певну новизну;
  • чи відповідає стаття науковому рівню журналу;
  • у чому полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (якщо такі наявні).

6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності з «
 Порядком публікації статей», які пройшли первинний контроль у редакції.

7. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові для внесення необхідних коректив.

8.При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається відповідальному редактору.

9. Відповідальний редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті).

10. Закодована стаття надсилається електронною поштою:

а) члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок по темі статті;

б) зовнішньому рецензентові.

До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті. Від імені редакції такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.

Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

11. Член редколегії та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму (див. Додаток 1) і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано на доопрацювання; не рекомендовано до публікації.

12. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент/член редколегії повинен надати аргументоване пояснення причин такого рішення у письмовій формі.

13. Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.

14. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою відповідальному редакторові.

15. Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції, що проходить 1 раз на тиждень у складі: головний редактор, заступник головного редактора, відповідального редактора та відповідального секретаря. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

16. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.

17. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

18. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

19. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.

20. Не рецензуються:

а) статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії журналу;

б) статті, спеціально написані за замовленням редакції.

Додаток 1

ФОРМА ОЦІНКИ СТАТТІ РЕЦЕНЗЕНТОМ

НАЗВА СТАТТІ:                                                                                                                                РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР:                                                         

Питання для рецензента

Так

Ні

Коментар до питання

1

Чи є тема відповідною

науковому профілю журналу?

 

 

 

2

Чи є тема науково актуальною

і практично корисною?

 

 

 

3

Чи відображає назва статті

зміст і мету цієї статті?

 

 

 

4

Чи містить вступ чітко

поставлені цілі?

 

 

 

5

Чи є наукова аргументація

логічною та переконливою?

 

 

 

6

Чи методологічно правильно представлено результати

дослідження? Дайте можливі пропозиції у разі, якщо Ви думаєте, що деякі поправки та уточнення є необхідні.

 

 

 

7

Чи повно і вірно відображають висновки результати дослідження? Чи показуюють вони, що є новим

та дають пропозиції для подальшіх досліджень?

 

 

 

8

Чи можуть або повинні деякі частини статті бути скорочені, видалені, розширені або

перероблені?

 

 

 

9

Чи будете Ви рекомендувати деякі уточнення з точки зору

стилю і мови?

 

 

 

10

Чи задовольняє Вас кількість,

якість та доцільність посилань і літературних джерел?

 

 

 

 

 

Рекомендація рецензента

 

 

Рекомендовано до публікації Рекомендовано                            на доопрацювання

Не рекомендовано до публікації

 


 

 

Періодичність публікації

Періодичність видання: двічі на рік

  • Випуск 1 - статті приймаються на розгляд з 15 січня по 15 березня. Розсилка авторських примірників журналу здійснюється до 15 травня. 
  • Випуск 2 - статті приймаються на розгляд з 15 липня по 15 вересня. Розсилка авторських примірників журналу здійснюється до 15 листопада.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.