Редакційна політика

Галузь та проблематика

Макроекономічні дослідження;
Економіка та управління національним господарством;
Регіональні соціально-економічні дослідження;
Економіка підприємств і галузей;
Фінанси і банківська справа;
Бухгалтерський облік і аудит.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 5. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РОЗДІЛ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Періодичність публікації

Періодичність видання: двічі на рік

  • Випуск 1 - статті приймаються на розгляд з 15 січня по 15 березня. Розсилка авторських примірників журналу здійснюється до 15 травня. 
  • Випуск 2 - статті приймаються на розгляд з 15 липня по 15 вересня. Розсилка авторських примірників журналу здійснюється до 15 листопада.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.